Преносимост на номера на телефон при смяна на доставчика

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви уведомим, че имате възможност да запазите и да пренесете номера на своя стационарен телефон при промяна на адреса или на доставчика на телефонни услуги.

Информация за телефонните услуги на PlanetPhone може да намерите тук: стационарен телефон по Интернет и Интернет телефон

Преносимост на номера от друг фиксиран телефонен оператор към PlanetPhone:

  • в офис на PlanetPhone подайте заявление за пренасяне на номера Ви към мрежата на PlanetPhone.
  • заявлението за пренасяне на номера се подава лично или чрез надлежно упълномощен представител.
  • до 2 работни ще бъде извършено пренасянето на заявените номер/а за преносимост.
  • при подаване на заявление за преносимост на номер към мрежата на PlanetPhone трябва да заплатите еднократно административна такса от 21.60 лв с ДДС. Това е такса, според „Процедура за преносимост на географски номера“ раздел 1, ал. 9, която PlanetPhone като приемащ доставчик на географски номер трябва да изплати на Вашия настоящ телефонен доставчик. Тъй като PlanetPhone предлага Low Cost телефонни услуги без месечни такси и без многогодишно обвързване с договор, ние събираме тази еднократна административна такса от клиентите ни.
  • PlanetPhone трябва да има техническа възможност да предостави фиксирана гласова телефонна услуга на желания от Вас адрес. 
  • можете да оттеглите заявлението за пренасяне на номера (номерата) до датата, определена за прозорец на преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на номера се презюмира, че е налице и оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик.

Процедура за преносимост на номера от мрежата на PlanetPhone към друг оператор на фиксирани телефонни услуги:

  • да подадете заявление за пренасяне на номера на Вашия стационарен телефон в офис на оператора, към който искате да пренесете номера/та. В заявлението посочете, че пренaсяте номер от мрежата на "Телеком 1" ООД (PlanetPhone).
  • може да пренесете номера (номерата) само към друг фиксиран оператор, който има номерационен план в същото населено място.
  • оператора, към който желаете да пренесете номера (номерата) на Вашия стационарен телефон трябва да има техническа възможност да Ви предостави телефонна услуга на желания от Вас адрес.
  • можете да оттеглите заявлението си за пренасяне на номера до датата, определена за прозорец на преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на номера се презюмира, че е налице и оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик.

Ако Вие сте клиент на PlanetPhone и изберете номер на PlanetPhone, който вече е пренесен при друг оператор, ще чуете следния 3 секунден сигнал. Този сигнал означава, че избирате номер пренесен към друг фиксиран доставчик и обаждането Ви ще бъде таксувано като стандартен градски разговор към друг оператор, спрямо тарифния план, който използвате в момента. След като чуете този сигнал имате възможност да продължите или да прекратите избирането на номера.

Подробна информация за всички изисквания и условия относно процедурата за преносимост на номера на телефон ще намерите в Общите условия за взаимоотношения с потребителите на всеки телефонен оператор. Съветваме Ви подробно да се запознаете се с тях преди да подадете заявление за пренасяне на номера на стационарен телефон.

Общи условия за взаимоотношения с потребители на фиксирани гласови телефонни услуги, предоставяни от „Телеком 1” ООД под запазената търговска марка PlanetPhone.

Ако искате да се възползвате от възможността за преносимост на номера на стационарен телефон и желаете да пренесете номера на своя телефон в мрежата на PlanetPhone, моля разпечатайте, попълнете и донесете в офис на PlanetPhone този формуляр: Заявление за преносимост на номера на телефон в мрежата на PlanetPhone - "Телеком 1" ООД. Заявление за пренасимост на номера на стационарен телефон може да получите и във всеки офис на PlanetPhone. Заявлението за преносимост на номера на стационарен телефон трябва да бъде подписано, или лично, или от надлежно упълномощен представител пред касиера в офис на PlanetPhone.


Информация за телефонните услуги на PlanetPhone може да намерите тук: стационарен телефон по Интернет и Интернет телефон


Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net