PlanetPhone NEW цени на разговорите

 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ


No.държавателефонен кодлв/мин с ДДС
1Ванату006781.698
2Ватикана003790.245
3Великобритания004411830.045
4Великобритания00440.045
5Великобритания004411890.045
6Великобритания WiFi Services fw10044787300.39
7Великобритания WiFi Services fw10044782250.428
8Великобритания WiFi Services fw10044797850.428
9Великобритания WiFi Services fw100044740670.39
10Великобритания WiFi Services fw20044791180.39
11Великобритания WiFi Services fw20044755990.39
12Великобритания WiFi Services fw30044797880.39
13Великобритания WiFi Services fw3004478930.538
14Великобритания WiFi Services fw40044787440.538
15Великобритания WiFi Services fw50044787270.56
16Великобритания WiFi Services fw7004474660.225
17Великобритания WiFi Services fw70044741720.538
18Великобритания WiFi Services fw70044758910.39
19Великобритания WiFi Services fw70044744030.225
20Великобритания WiFi Services fw70044744040.225
21Великобритания WiFi Services fw70044744010.225
22Великобритания WiFi Services fw7004474040.225
23Великобритания WiFi Services fw70044744070.225
24Великобритания WiFi Services fw70044789380.13
25Великобритания WiFi Services fw70044744020.225
26Великобритания WiFi Services fw70044753730.13
27Великобритания WiFi Services fw7004474050.225
28Великобритания WiFi Services fw70044782240.518
29Великобритания WiFi Services fw70044744060.225
30Великобритания WiFi Services fw70044744000.225
31Великобритания WiFi Services fw70044752080.13
32Великобритания WiFi Services fw70044782260.13
33Великобритания WiFi Services fw7004474380.13
34Великобритания WiFi Services fw70044744050.225
35Великобритания WiFi Services fw70044752090.13
36Великобритания WiFi Services fw80044755900.567
37Великобритания WiFi Services fw80044782270.39
38Великобритания WiFi Services fw80044789310.538
39Великобритания WiFi Services fw80044740660.538
40Великобритания WiFi Services fw80044755970.56
41Великобритания WiFi Services fw8004474240.225
42Великобритания WiFi Services fw80044755980.39
43Великобритания WiFi Services fw80044797800.538
44Великобритания WiFi Services fw80044786440.538
45Великобритания WiFi Services fw80044758920.39
46Великобритания WiFi Services fw80044753770.567
47Великобритания WiFi Services fw90044740680.64
48Великобритания WiFi Services fw90044758900.61
49Великобритания WiFi Services fw90044744080.13
50Великобритания WiFi Services fw90044789330.61
51Великобритания WiFi Services fw90044740620.39
52Великобритания WiFi Services fw90044752070.13
53Великобритания WiFi Services fw90044740650.56
54Великобритания WiFi Services fw90044757180.61
55Великобритания WiFi Services fw90044741880.351
56Великобритания WiFi Services fw90044758990.56
57Великобритания WiFi Services fw90044740610.39
58Великобритания WiFi Services fw90044752060.525
59Великобритания WiFi Services fw90044797840.39
60Великобритания WiFi Services fw90044740640.39
61Великобритания WiFi Services fw90044755950.61
62Великобритания WiFi Services fw90044741760.55
63Великобритания WiFi Services fw90044758930.518
64Великобритания WiFi Services fw90044740600.39
65Великобритания WiFi Services fw90044744140.531
66Великобритания WiFi Services fw90044791120.13
67Великобритания WiFi Services fw90044740630.53
68Великобритания WiFi Services fw90044755920.538
69Великобритания Лондон00442070.045
70Великобритания Лондон00442080.045
71Великобритания Лондон00442030.045
72Великобритания Мобилен O2004478500.13
73Великобритания Мобилен O2004479380.13
74Великобритания Мобилен O2004477490.13
75Великобритания Мобилен O2004479340.13
76Великобритания Мобилен O2004478580.13
77Великобритания Мобилен O2004477430.13
78Великобритания Мобилен O2004478740.13
79Великобритания Мобилен O2004478510.13
80Великобритания Мобилен O2004478730.13
81Великобритания Мобилен O2004478040.13
82Великобритания Мобилен O2004479350.13
83Великобритания Мобилен O2004478640.13
84Великобритания Мобилен O2004477450.13
85Великобритания Мобилен O2004479120.13
86Великобритания Мобилен O2004478520.13
87Великобритания Мобилен O2004477400.13
88Великобритания Мобилен O200447940.13
89Великобритания Мобилен O2004478760.13
90Великобритания Мобилен O2004478060.13
91Великобритания Мобилен O2004479360.13
92Великобритания Мобилен O2004477460.13
93Великобритания Мобилен O2004479250.13
94Великобритания Мобилен O2004478570.13
95Великобритания Мобилен O2004477420.13
96Великобритания Мобилен O2004478790.13
97Великобритания Мобилен Orange004478660.13
98Великобритания Мобилен T-Mobile004474340.13
99Великобритания Мобилен T-Mobile004475350.13
100Великобритания Мобилен T-Mobile004475060.13
101Великобритания Мобилен T-Mobile004474150.13
102Великобритания Мобилен T-Mobile004475720.13
103Великобритания Мобилен T-Mobile004477580.13
104Великобритания Мобилен T-Mobile004475390.13
105Великобритания Мобилен T-Mobile004475040.13
106Великобритания Мобилен T-Mobile004475050.13
107Великобритания Мобилен T-Mobile004474330.13
108Великобритания Мобилен T-Mobile004475340.13
109Великобритания Мобилен T-Mobile004475070.13
110Великобритания Мобилен T-Mobile004475080.13
111Великобритания Мобилен T-Mobile004475380.13
112Великобритания Мобилен T-Mobile004475500.13
113Великобритания Мобилен T-Mobile004475730.13
114Великобритания Мобилен T-Mobile004474320.13
115Великобритания Мобилен T-Mobile004475740.13
116Великобритания Мобилен T-mobile004479540.13
117Великобритания Мобилен Vodafone0044741780.13
118Великобритания мобилен004475370.538
119Великобритания мобилен0044770000.567
120Великобритания мобилен0044797820.594
121Великобритания мобилен004477970.13
122Великобритания мобилен0044789210.13
123Великобритания мобилен004483680.724
124Великобритания мобилен0044789250.13
125Великобритания мобилен0044787220.54
126Великобритания мобилен0044758940.218
127Великобритания мобилен004478220.13
128Великобритания мобилен004478290.439
129Великобритания мобилен00447890.13
130Великобритания мобилен004479780.13
131Великобритания мобилен0044782210.562
132Великобритания мобилен0044758970.518
133Великобритания мобилен0044740690.13
134Великобритания мобилен004475200.583
135Великобритания мобилен0044797830.594
136Великобритания мобилен0044789390.23
137Великобритания мобилен004479240.585
138Великобритания мобилен0044758960.518
139Великобритания мобилен0044758950.518
140Великобритания мобилен0044789220.13
141Великобритания мобилен0044750.612
142Великобритания мобилен0044789200.13
143Великобритания мобилен0044782290.488
144Великобритания мобилен004477000.596
145Великобритания мобилен004477550.583
146Великобритания мобилен004474080.236
147Великобритания мобилен004477440.583
148Великобритания мобилен0044797860.583
149Великобритания мобилен0044797870.538
150Великобритания мобилен004479370.421
151Великобритания мобилен0044741810.561
152Великобритания мобилен0044783600.768
153Великобритания мобилен O200447710.13
154Великобритания мобилен O2004479070.13
155Великобритания мобилен O2004477530.13
156Великобритания мобилен O2004477360.13
157Великобритания мобилен O2004479280.13
158Великобритания мобилен O2004478850.13
159Великобритания мобилен O2004478720.13
160Великобритания мобилен O2004477250.13
161Великобритания мобилен O2004478350.13
162Великобритания мобилен O2004477630.13
163Великобритания мобилен O2004477930.13
164Великобритания мобилен O2004477500.13
165Великобритания мобилен O20044789340.13
166Великобритания мобилен O2004477830.13
167Великобритания мобилен O2004478940.13
168Великобритания мобилен O2004478430.13
169Великобритания мобилен O2004479230.13
170Великобритания мобилен O2004475220.13
171Великобритания мобилен O2004478010.13
172Великобритания мобилен O2004478200.13
173Великобритания мобилен O200447750.13
174Великобритания мобилен O2004478890.13
175Великобритания мобилен O2004477300.13
176Великобритания мобилен O2004478400.13
177Великобритания мобилен O2004474310.13
178Великобритания мобилен O2004477540.13
179Великобритания мобилен O2004479550.13
180Великобритания мобилен O2004478470.13
181Великобритания мобилен O200447540.13
182Великобритания мобилен O2004477640.13
183Великобритания мобилен O2004478710.13
184Великобритания мобилен O2004477510.13
185Великобритания мобилен O2004477840.13
186Великобритания мобилен O2004478950.13
187Великобритания мобилен O2004477340.13
188Великобритания мобилен O2004478440.13
189Великобритания мобилен O2004479260.13
190Великобритания мобилен O2004478020.13
191Великобритания мобилен O2004477610.13
192Великобритания мобилен O2004478210.13
193Великобритания мобилен O2004479020.13
194Великобритания мобилен O2004479330.13
195Великобритания мобилен O2004478920.13
196Великобритания мобилен O2004477310.13
197Великобритания мобилен O2004478410.13
198Великобритания мобилен O2004479210.13
199Великобритания мобилен O200447510.13
200Великобритания мобилен O2004477200.13
201Великобритания мобилен O2004477560.13
202Великобритания мобилен O2004477380.13
203Великобритания мобилен O2004478480.13
204Великобритания мобилен O2004478080.13
205Великобритания мобилен O200447700.13
206Великобритания мобилен O2004479990.13
207Великобритания мобилен O2004477520.13
208Великобритания мобилен O2004478600.13
209Великобритания мобилен O20044789360.13
210Великобритания мобилен O2004478450.13
211Великобритания мобилен O2004479270.13
212Великобритания мобилен O2004475250.13
213Великобритания мобилен O2004478030.13
214Великобритания мобилен O2004477240.13
215Великобритания мобилен O2004478340.13
216Великобритания мобилен O2004477620.13
217Великобритания мобилен O2004477320.13
218Великобритания мобилен O2004478420.13
219Великобритания мобилен O2004479220.13
220Великобритания мобилен O2004477590.13
221Великобритания мобилен O2004478190.13
222Великобритания мобилен O2004477390.13
223Великобритания мобилен O2004478490.13
224Великобритания мобилен O200447590.13
225Великобритания мобилен O2004478090.13
226Великобритания мобилен O2004477290.13
227Великобритания мобилен O2004474300.13
228Великобритания мобилен Orange004479640.13
229Великобритания мобилен Orange004475310.13
230Великобритания мобилен Orange0044752030.23
231Великобритания мобилен Orange0044789370.13
232Великобритания мобилен Orange004474100.13
233Великобритания мобилен Orange004478160.13
234Великобритания мобилен Orange004475260.13
235Великобритания мобилен Orange004478050.13
236Великобритания мобилен Orange004479710.13
237Великобритания мобилен Orange004475820.13
238Великобритания мобилен Orange004478700.13
239Великобритания мобилен Orange004475280.13
240Великобритания мобилен Orange004479890.13
241Великобритания мобилен Orange004478560.13
242Великобритания мобилен Orange004478130.13
243Великобритания мобилен Orange004479680.13
244Великобритания мобилен Orange004475790.13
245Великобритания мобилен Orange0044752020.13
246Великобритания мобилен Orange004474210.13
247Великобритания мобилен Orange004477900.13
248Великобритания мобилен Orange004477790.13
249Великобритания мобилен Orange004479750.13
250Великобритания мобилен Orange004479650.13
251Великобритания мобилен Orange004475320.13
252Великобритания мобилен Orange004474160.13
253Великобритания мобилен Orange004478170.13
254Великобритания мобилен Orange004479290.13
255Великобритания мобилен Orange004478070.13
256Великобритания мобилен Orange004479720.13
257Великобритания мобилен Orange004475830.13
258Великобритания мобилен Orange004475290.13
259Великобритания мобилен Orange0044789350.13
260Великобритания мобилен Orange004478140.13
261Великобритания мобилен Orange004479800.13
262Великобритания мобилен Orange004475230.13
263Великобритания мобилен Orange004479690.13
264Великобритания мобилен Orange004475800.13
265Великобритания мобилен Orange004474220.13
266Великобритания мобилен Orange004477910.13
267Великобритания мобилен Orange004478540.13
268Великобритания мобилен Orange004478110.13
269Великобритания мобилен Orange004478900.13
270Великобритания мобилен Orange004479760.13
271Великобритания мобилен Orange004479660.13
272Великобритания мобилен Orange004475360.13
273Великобритания мобилен Orange004474190.13
274Великобритания мобилен Orange00447560.13
275Великобритания мобилен Orange004479730.13
276Великобритания мобилен Orange004477720.13
277Великобритания мобилен Orange004478370.13
278Великобритания мобилен Orange004478750.13
279Великобритания мобилен Orange004475300.13
280Великобритания мобилен Orange004474090.13
281Великобритания мобилен Orange004478150.13
282Великобритания мобилен Orange004478960.13
283Великобритания мобилен Orange004477730.13
284Великобритания мобилен Orange004479700.13
285Великобритания мобилен Orange004475810.13
286Великобритания мобилен Orange004475270.13
287Великобритания мобилен Orange004477920.13
288Великобритания мобилен Orange004478550.13
289Великобритания мобилен Orange0044789320.13
290Великобритания мобилен Orange004478120.13
291Великобритания мобилен Orange004478910.13
292Великобритания мобилен Orange004479770.13
293Великобритания мобилен Orange004475210.13
294Великобритания мобилен Orange004479670.13
295Великобритания мобилен Orange004475560.13
296Великобритания мобилен Orange004478000.13
297Великобритания мобилен Orange004474200.13
298Великобритания мобилен Orange004479740.13
299Великобритания мобилен Orange00447790.13
300Великобритания мобилен T-Mobile004479530.13
301Великобритания мобилен T-Mobile004479610.13
302Великобритания мобилен T-Mobile004479040.13
303Великобритания мобилен T-Mobile004479500.13
304Великобритания мобилен T-Mobile004477220.13
305Великобритания мобилен T-Mobile004479130.13
306Великобритания мобилен T-Mobile004479580.13
307Великобритания мобилен T-Mobile004479860.13
308Великобритания мобилен T-Mobile004479320.13
309Великобритания мобилен T-Mobile004479080.13
310Великобритания мобилен T-Mobile004477260.13
311Великобритания мобилен T-Mobile004479620.13
312Великобритания мобилен T-Mobile004479050.13
313Великобритания мобилен T-Mobile004479510.13
314Великобритания мобилен T-Mobile004479140.13
315Великобритания мобилен T-Mobile004479590.13
316Великобритания мобилен T-Mobile004479870.13
317Великобритания мобилен T-Mobile004479560.13
318Великобритания мобилен T-Mobile004479840.13
319Великобритания мобилен T-Mobile004479300.13
320Великобритания мобилен T-Mobile004479630.13
321Великобритания мобилен T-Mobile004479060.13
322Великобритания мобилен T-Mobile004479520.13
323Великобритания мобилен T-Mobile004479810.13
324Великобритания мобилен T-Mobile004479600.13
325Великобритания мобилен T-Mobile004479030.13
326Великобритания мобилен T-Mobile004479390.13
327Великобритания мобилен T-Mobile004479100.13
328Великобритания мобилен T-Mobile004479570.13
329Великобритания мобилен T-Mobile004479850.13
330Великобритания мобилен T-Mobile004479310.13
331Великобритания мобилен Three004474270.13
332Великобритания мобилен Three004475780.13
333Великобритания мобилен Three004474130.13
334Великобритания мобилен Three004475750.13
335Великобритания мобилен Three00447490.13
336Великобритания мобилен Three00447400.13
337Великобритания мобилен Three004474280.13
338Великобритания мобилен Three004475880.13
339Великобритания мобилен Three004474140.13
340Великобритания мобилен Three004475760.13
341Великобритания мобилен Three004474110.13
342Великобритания мобилен Three004474290.13
343Великобритания мобилен Three004474260.13
344Великобритания мобилен Three004475770.13
345Великобритания мобилен Three004474120.13
346Великобритания мобилен Three004475330.13
347Великобритания мобилен Vodafone004475030.13
348Великобритания мобилен Vodafone004477980.13
349Великобритания мобилен Vodafone004478270.13
350Великобритания мобилен Vodafone004474350.13
351Великобритания мобилен Vodafone004477860.13
352Великобритания мобилен Vodafone004479820.13
353Великобритания мобилен Vodafone004477740.13
354Великобритания мобилен Vodafone004475540.13
355Великобритания мобилен Vodafone004475000.13
356Великобритания мобилен Vodafone004478240.13
357Великобритания мобилен Vodafone004479790.13
358Великобритания мобилен Vodafone004475860.13
359Великобритания мобилен Vodafone004477330.13
360Великобритания мобилен Vodafone004477700.13
361Великобритания мобилен Vodafone004475510.13
362Великобритания мобилен Vodafone004477600.13
363Великобритания мобилен Vodafone004478670.13
364Великобритания мобилен Vodafone004474420.13
365Великобритания мобилен Vodafone004479010.13
366Великобритания мобилен Vodafone004477410.13
367Великобритания мобилен Vodafone004478100.13
368Великобритания мобилен Vodafone004475700.13
369Великобритания мобилен Vodafone004479200.13
370Великобритания мобилен Vodafone004477670.13
371Великобритания мобилен Vodafone0044752000.13
372Великобритания мобилен Vodafone004477170.13
373Великобритания мобилен Vodafone004477990.13
374Великобритания мобилен Vodafone004474360.13
375Великобритания мобилен Vodafone004477870.13
376Великобритания мобилен Vodafone004479830.13
377Великобритания мобилен Vodafone004477750.13
378Великобритания мобилен Vodafone004475550.13
379Великобритания мобилен Vodafone004478360.13
380Великобритания мобилен Vodafone004479170.13
381Великобритания мобилен Vodafone004475010.13
382Великобритания мобилен Vodafone004477950.13
383Великобритания мобилен Vodafone004478250.13
384Великобритания мобилен Vodafone004479900.13
385Великобритания мобилен Vodafone004474230.13
386Великобритания мобилен Vodafone004475870.13
387Великобритания мобилен Vodafone004477710.13
388Великобритания мобилен Vodafone004475520.13
389Великобритания мобилен Vodafone004478330.13
390Великобритания мобилен Vodafone004474430.13
391Великобритания мобилен Vodafone004477470.13
392Великобритания мобилен Vodafone004477800.13
393Великобритания мобилен Vodafone004475840.13
394Великобритания мобилен Vodafone004477680.13
395Великобритания мобилен Vodafone004478800.13
396Великобритания мобилен Vodafone0044753710.583
397Великобритания мобилен Vodafone004479090.13
398Великобритания мобилен Vodafone004474370.13
399Великобритания мобилен Vodafone004477880.13
400Великобритания мобилен Vodafone004478180.13
401Великобритания мобилен Vodafone004477760.13
402Великобритания мобилен Vodafone004478870.13
403Великобритания мобилен Vodafone004475570.13
404Великобритания мобилен Vodafone004479180.13
405Великобритания мобилен Vodafone004477650.13
406Великобритания мобилен Vodafone004475020.13
407Великобритания мобилен Vodafone004477960.13
408Великобритания мобилен Vodafone004478260.13
409Великобритания мобилен Vodafone004474250.13
410Великобритания мобилен Vodafone004477850.13
411Великобритания мобилен Vodafone004478840.13
412Великобритания мобилен Vodafone004475530.13
413Великобритания мобилен Vodafone004474440.13
414Великобритания мобилен Vodafone004478230.13
415Великобритания мобилен Vodafone004477480.13
416Великобритания мобилен Vodafone004475850.13
417Великобритания мобилен Vodafone004477690.13
418Великобритания мобилен Vodafone004478810.13
419Великобритания мобилен Vodafone0044753740.13
420Великобритания мобилен Vodafone004477210.13
421Великобритания мобилен Vodafone004478310.13
422Великобритания мобилен Vodafone004477770.13
423Великобритания мобилен Vodafone0044743900.13
424Великобритания мобилен Vodafone004477890.13
425Великобритания мобилен Vodafone004479000.13
426Великобритания мобилен Vodafone004477780.13
427Великобритания мобилен Vodafone0044755940.63
428Великобритания мобилен Vodafone004479190.13
429Великобритания мобилен Vodafone004477660.13
430Великобритания специален004478770.13
431Великобритания специален00448700.55
432Великобритания специален004478610.13
433Великобритания специален004480.49
434Великобритания специален004478970.13
435Великобритания специален004478460.13
436Великобритания специален004479160.13
437Великобритания специален00445000.13
438Великобритания специален0044700.89
439Великобритания специален004478820.13
440Великобритания специален004478320.13
441Великобритания специален00441180.562
442Великобритания специален004478530.13
443Великобритания специален004478780.13
444Великобритания специален004478280.13
445Великобритания специален00442087790.494
446Великобритания специален004478620.13
447Великобритания специален004477270.13
448Великобритания специален0044560.524
449Великобритания специален004478980.13
450Великобритания специален004477370.13
451Великобритания специален004478860.13
452Великобритания специален0044770.63
453Великобритания специален004478590.13
454Великобритания специален00448710.706
455Великобритания специален004478830.13
456Великобритания специален004477230.13
457Великобритания специален004478680.13
458Великобритания специален0044780.63
459Великобритания специален004478300.13
460Великобритания специален004478630.13
461Великобритания специален0044550.39
462Великобритания специален0044790.63
463Великобритания специален004477280.13
464Великобритания специален00448720.706
465Великобритания специален004477350.13
466Великобритания специален004479150.13
467Великобритания специален004478690.13
468Великобритания специален004470.13
469Великобритания специален004479880.13
470Великобритания специален004477820.13
471Великобритания специален004478650.13
472Великобритания специален0044840.63
473Великобритания специален004478880.13
474Великобритания специален004478380.13
475Великобритания специален Wide 03004430.13
476Венецуела00580.15
477Венецуела Каракас005820.12
478Венецуела мобилен0058420.36
479Венецуела мобилен0058410.36
480Виетнам00840.21
481Виетнам Ханой008440.21
482Виетнам Хо Ши Мин Сити008480.21
483Виетнам мобилен0084120.25
484Виетнам мобилен00841640.25
485Виетнам мобилен00841260.25
486Виетнам мобилен00841290.25
487Виетнам мобилен00841220.25
488Виетнам мобилен0084160.25
489Виетнам мобилен00841650.25
490Виетнам мобилен00841270.25
491Виетнам мобилен00841230.25
492Виетнам мобилен00841660.25
493Виетнам мобилен00841280.25
494Виетнам мобилен008490.25
495Виетнам мобилен00841880.25
496Виетнам мобилен00841250.25
497Виетнам мобилен00841240.25
498Виетнам мобилен00841670.25
499Виетнам мобилен00841210.25
500Виетнам мобилен VMS Vinaphone00841200.25
501Виетнам мобилен Viettel00841680.25
502Виетнам мобилен Viettel00841630.25
503Виетнам мобилен Viettel00841690.25
504Виетнам мобилен Viettel00841990.25
505Вокс интернет0088351009.378

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net