PlanetPhone NEW цени на разговорите

 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ


No.държавателефонен кодлв/мин с ДДС
1Ванату006781.698
2Ватикана003790.245
3Великобритания004411830.045
4Великобритания00440.045
5Великобритания004411890.045
6Великобритания WiFi Services fw10044797850.428
7Великобритания WiFi Services fw10044787300.39
8Великобритания WiFi Services fw10044782250.428
9Великобритания WiFi Services fw100044740670.39
10Великобритания WiFi Services fw20044755990.39
11Великобритания WiFi Services fw20044791180.39
12Великобритания WiFi Services fw3004478930.538
13Великобритания WiFi Services fw30044797880.39
14Великобритания WiFi Services fw40044787440.538
15Великобритания WiFi Services fw50044787270.56
16Великобритания WiFi Services fw70044782240.518
17Великобритания WiFi Services fw70044744060.225
18Великобритания WiFi Services fw70044744000.225
19Великобритания WiFi Services fw70044752080.13
20Великобритания WiFi Services fw70044782260.13
21Великобритания WiFi Services fw7004474380.13
22Великобритания WiFi Services fw70044744050.225
23Великобритания WiFi Services fw70044752090.13
24Великобритания WiFi Services fw7004474660.225
25Великобритания WiFi Services fw70044741720.538
26Великобритания WiFi Services fw70044758910.39
27Великобритания WiFi Services fw70044744030.225
28Великобритания WiFi Services fw70044744040.225
29Великобритания WiFi Services fw70044744010.225
30Великобритания WiFi Services fw7004474040.225
31Великобритания WiFi Services fw70044744070.225
32Великобритания WiFi Services fw70044789380.13
33Великобритания WiFi Services fw70044744020.225
34Великобритания WiFi Services fw70044753730.13
35Великобритания WiFi Services fw7004474050.225
36Великобритания WiFi Services fw80044797800.538
37Великобритания WiFi Services fw80044786440.538
38Великобритания WiFi Services fw80044758920.39
39Великобритания WiFi Services fw80044753770.567
40Великобритания WiFi Services fw80044755900.567
41Великобритания WiFi Services fw80044782270.39
42Великобритания WiFi Services fw80044789310.538
43Великобритания WiFi Services fw80044740660.538
44Великобритания WiFi Services fw80044755970.56
45Великобритания WiFi Services fw8004474240.225
46Великобритания WiFi Services fw80044755980.39
47Великобритания WiFi Services fw90044797840.39
48Великобритания WiFi Services fw90044740640.39
49Великобритания WiFi Services fw90044755950.61
50Великобритания WiFi Services fw90044741760.55
51Великобритания WiFi Services fw90044758930.518
52Великобритания WiFi Services fw90044740600.39
53Великобритания WiFi Services fw90044744140.531
54Великобритания WiFi Services fw90044791120.13
55Великобритания WiFi Services fw90044740630.53
56Великобритания WiFi Services fw90044755920.538
57Великобритания WiFi Services fw90044740680.64
58Великобритания WiFi Services fw90044758900.61
59Великобритания WiFi Services fw90044744080.13
60Великобритания WiFi Services fw90044789330.61
61Великобритания WiFi Services fw90044740620.39
62Великобритания WiFi Services fw90044752070.13
63Великобритания WiFi Services fw90044740650.56
64Великобритания WiFi Services fw90044757180.61
65Великобритания WiFi Services fw90044741880.351
66Великобритания WiFi Services fw90044758990.56
67Великобритания WiFi Services fw90044740610.39
68Великобритания WiFi Services fw90044752060.525
69Великобритания Лондон00442030.045
70Великобритания Лондон00442070.045
71Великобритания Лондон00442080.045
72Великобритания Мобилен O2004478520.13
73Великобритания Мобилен O2004477400.13
74Великобритания Мобилен O200447940.13
75Великобритания Мобилен O2004478760.13
76Великобритания Мобилен O2004478060.13
77Великобритания Мобилен O2004479360.13
78Великобритания Мобилен O2004477460.13
79Великобритания Мобилен O2004479250.13
80Великобритания Мобилен O2004478570.13
81Великобритания Мобилен O2004477420.13
82Великобритания Мобилен O2004478790.13
83Великобритания Мобилен O2004478500.13
84Великобритания Мобилен O2004479380.13
85Великобритания Мобилен O2004477490.13
86Великобритания Мобилен O2004479340.13
87Великобритания Мобилен O2004478580.13
88Великобритания Мобилен O2004477430.13
89Великобритания Мобилен O2004478740.13
90Великобритания Мобилен O2004478510.13
91Великобритания Мобилен O2004478730.13
92Великобритания Мобилен O2004478040.13
93Великобритания Мобилен O2004479350.13
94Великобритания Мобилен O2004478640.13
95Великобритания Мобилен O2004477450.13
96Великобритания Мобилен O2004479120.13
97Великобритания Мобилен Orange004478660.13
98Великобритания Мобилен T-Mobile004475070.13
99Великобритания Мобилен T-Mobile004475080.13
100Великобритания Мобилен T-Mobile004475380.13
101Великобритания Мобилен T-Mobile004475500.13
102Великобритания Мобилен T-Mobile004475730.13
103Великобритания Мобилен T-Mobile004474320.13
104Великобритания Мобилен T-Mobile004475740.13
105Великобритания Мобилен T-Mobile004474340.13
106Великобритания Мобилен T-Mobile004475350.13
107Великобритания Мобилен T-Mobile004475060.13
108Великобритания Мобилен T-Mobile004474150.13
109Великобритания Мобилен T-Mobile004475720.13
110Великобритания Мобилен T-Mobile004477580.13
111Великобритания Мобилен T-Mobile004475390.13
112Великобритания Мобилен T-Mobile004475040.13
113Великобритания Мобилен T-Mobile004475050.13
114Великобритания Мобилен T-Mobile004474330.13
115Великобритания Мобилен T-Mobile004475340.13
116Великобритания Мобилен T-mobile004479540.13
117Великобритания Мобилен Vodafone0044741780.13
118Великобритания мобилен0044758960.518
119Великобритания мобилен0044758950.518
120Великобритания мобилен0044789220.13
121Великобритания мобилен0044750.612
122Великобритания мобилен0044789200.13
123Великобритания мобилен0044782290.488
124Великобритания мобилен004477000.596
125Великобритания мобилен004477550.583
126Великобритания мобилен004474080.236
127Великобритания мобилен004477440.583
128Великобритания мобилен0044797860.583
129Великобритания мобилен0044797870.538
130Великобритания мобилен004479370.421
131Великобритания мобилен0044741810.561
132Великобритания мобилен0044783600.768
133Великобритания мобилен004475370.538
134Великобритания мобилен0044770000.567
135Великобритания мобилен0044797820.594
136Великобритания мобилен004477970.13
137Великобритания мобилен0044789210.13
138Великобритания мобилен004483680.724
139Великобритания мобилен0044789250.13
140Великобритания мобилен0044787220.54
141Великобритания мобилен0044758940.218
142Великобритания мобилен004478220.13
143Великобритания мобилен004478290.439
144Великобритания мобилен00447890.13
145Великобритания мобилен004479780.13
146Великобритания мобилен0044782210.562
147Великобритания мобилен0044758970.518
148Великобритания мобилен0044740690.13
149Великобритания мобилен004475200.583
150Великобритания мобилен0044797830.594
151Великобритания мобилен0044789390.23
152Великобритания мобилен004479240.585
153Великобритания мобилен O2004477200.13
154Великобритания мобилен O2004477560.13
155Великобритания мобилен O2004477380.13
156Великобритания мобилен O2004478480.13
157Великобритания мобилен O2004478080.13
158Великобритания мобилен O200447700.13
159Великобритания мобилен O2004479990.13
160Великобритания мобилен O2004477520.13
161Великобритания мобилен O20044789360.13
162Великобритания мобилен O2004478600.13
163Великобритания мобилен O2004475250.13
164Великобритания мобилен O2004478450.13
165Великобритания мобилен O2004479270.13
166Великобритания мобилен O2004477240.13
167Великобритания мобилен O2004478030.13
168Великобритания мобилен O2004477620.13
169Великобритания мобилен O2004478340.13
170Великобритания мобилен O2004477320.13
171Великобритания мобилен O2004478420.13
172Великобритания мобилен O2004479220.13
173Великобритания мобилен O2004477590.13
174Великобритания мобилен O2004477390.13
175Великобритания мобилен O2004478190.13
176Великобритания мобилен O200447590.13
177Великобритания мобилен O2004478490.13
178Великобритания мобилен O2004477290.13
179Великобритания мобилен O2004478090.13
180Великобритания мобилен O2004474300.13
181Великобритания мобилен O200447710.13
182Великобритания мобилен O2004477530.13
183Великобритания мобилен O2004479070.13
184Великобритания мобилен O2004477360.13
185Великобритания мобилен O2004479280.13
186Великобритания мобилен O2004478720.13
187Великобритания мобилен O2004477250.13
188Великобритания мобилен O2004478850.13
189Великобритания мобилен O2004477630.13
190Великобритания мобилен O2004478350.13
191Великобритания мобилен O2004477930.13
192Великобритания мобилен O2004477500.13
193Великобритания мобилен O20044789340.13
194Великобритания мобилен O2004477830.13
195Великобритания мобилен O2004478940.13
196Великобритания мобилен O2004475220.13
197Великобритания мобилен O2004478430.13
198Великобритания мобилен O2004479230.13
199Великобритания мобилен O2004478010.13
200Великобритания мобилен O2004478200.13
201Великобритания мобилен O200447750.13
202Великобритания мобилен O2004477300.13
203Великобритания мобилен O2004478890.13
204Великобритания мобилен O2004474310.13
205Великобритания мобилен O2004478400.13
206Великобритания мобилен O2004477540.13
207Великобритания мобилен O2004479550.13
208Великобритания мобилен O200447540.13
209Великобритания мобилен O2004478470.13
210Великобритания мобилен O2004477640.13
211Великобритания мобилен O2004478710.13
212Великобритания мобилен O2004477510.13
213Великобритания мобилен O2004477840.13
214Великобритания мобилен O2004477340.13
215Великобритания мобилен O2004478950.13
216Великобритания мобилен O2004478440.13
217Великобритания мобилен O2004479260.13
218Великобритания мобилен O2004478020.13
219Великобритания мобилен O2004477610.13
220Великобритания мобилен O2004478210.13
221Великобритания мобилен O2004479020.13
222Великобритания мобилен O2004478920.13
223Великобритания мобилен O2004479330.13
224Великобритания мобилен O2004477310.13
225Великобритания мобилен O200447510.13
226Великобритания мобилен O2004478410.13
227Великобритания мобилен O2004479210.13
228Великобритания мобилен Orange004475360.13
229Великобритания мобилен Orange004479660.13
230Великобритания мобилен Orange004474190.13
231Великобритания мобилен Orange00447560.13
232Великобритания мобилен Orange004477720.13
233Великобритания мобилен Orange004479730.13
234Великобритания мобилен Orange004478370.13
235Великобритания мобилен Orange004475300.13
236Великобритания мобилен Orange004478750.13
237Великобритания мобилен Orange004474090.13
238Великобритания мобилен Orange004478150.13
239Великобритания мобилен Orange004478960.13
240Великобритания мобилен Orange004477730.13
241Великобритания мобилен Orange004475810.13
242Великобритания мобилен Orange004479700.13
243Великобритания мобилен Orange004475270.13
244Великобритания мобилен Orange004477920.13
245Великобритания мобилен Orange0044789320.13
246Великобритания мобилен Orange004478550.13
247Великобритания мобилен Orange004478120.13
248Великобритания мобилен Orange004478910.13
249Великобритания мобилен Orange004479770.13
250Великобритания мобилен Orange004475210.13
251Великобритания мобилен Orange004475560.13
252Великобритания мобилен Orange004478000.13
253Великобритания мобилен Orange004479670.13
254Великобритания мобилен Orange004474200.13
255Великобритания мобилен Orange00447790.13
256Великобритания мобилен Orange004479740.13
257Великобритания мобилен Orange004475310.13
258Великобритания мобилен Orange004479640.13
259Великобритания мобилен Orange0044752030.23
260Великобритания мобилен Orange0044789370.13
261Великобритания мобилен Orange004474100.13
262Великобритания мобилен Orange004478160.13
263Великобритания мобилен Orange004475260.13
264Великобритания мобилен Orange004475820.13
265Великобритания мобилен Orange004478050.13
266Великобритания мобилен Orange004479710.13
267Великобритания мобилен Orange004475280.13
268Великобритания мобилен Orange004478700.13
269Великобритания мобилен Orange004479890.13
270Великобритания мобилен Orange004478560.13
271Великобритания мобилен Orange004478130.13
272Великобритания мобилен Orange004475790.13
273Великобритания мобилен Orange004479680.13
274Великобритания мобилен Orange0044752020.13
275Великобритания мобилен Orange004474210.13
276Великобритания мобилен Orange004477900.13
277Великобритания мобилен Orange004477790.13
278Великобритания мобилен Orange004479750.13
279Великобритания мобилен Orange004475320.13
280Великобритания мобилен Orange004479650.13
281Великобритания мобилен Orange004474160.13
282Великобритания мобилен Orange004478170.13
283Великобритания мобилен Orange004479290.13
284Великобритания мобилен Orange004475830.13
285Великобритания мобилен Orange004478070.13
286Великобритания мобилен Orange004479720.13
287Великобритания мобилен Orange004475290.13
288Великобритания мобилен Orange0044789350.13
289Великобритания мобилен Orange004478140.13
290Великобритания мобилен Orange004479800.13
291Великобритания мобилен Orange004475230.13
292Великобритания мобилен Orange004475800.13
293Великобритания мобилен Orange004479690.13
294Великобритания мобилен Orange004474220.13
295Великобритания мобилен Orange004477910.13
296Великобритания мобилен Orange004478540.13
297Великобритания мобилен Orange004478110.13
298Великобритания мобилен Orange004478900.13
299Великобритания мобилен Orange004479760.13
300Великобритания мобилен T-Mobile004479560.13
301Великобритания мобилен T-Mobile004479840.13
302Великобритания мобилен T-Mobile004479300.13
303Великобритания мобилен T-Mobile004479630.13
304Великобритания мобилен T-Mobile004479060.13
305Великобритания мобилен T-Mobile004479520.13
306Великобритания мобилен T-Mobile004479810.13
307Великобритания мобилен T-Mobile004479600.13
308Великобритания мобилен T-Mobile004479030.13
309Великобритания мобилен T-Mobile004479390.13
310Великобритания мобилен T-Mobile004479100.13
311Великобритания мобилен T-Mobile004479570.13
312Великобритания мобилен T-Mobile004479850.13
313Великобритания мобилен T-Mobile004479310.13
314Великобритания мобилен T-Mobile004479530.13
315Великобритания мобилен T-Mobile004479610.13
316Великобритания мобилен T-Mobile004479040.13
317Великобритания мобилен T-Mobile004479500.13
318Великобритания мобилен T-Mobile004477220.13
319Великобритания мобилен T-Mobile004479130.13
320Великобритания мобилен T-Mobile004479580.13
321Великобритания мобилен T-Mobile004479860.13
322Великобритания мобилен T-Mobile004479320.13
323Великобритания мобилен T-Mobile004479080.13
324Великобритания мобилен T-Mobile004477260.13
325Великобритания мобилен T-Mobile004479620.13
326Великобритания мобилен T-Mobile004479050.13
327Великобритания мобилен T-Mobile004479510.13
328Великобритания мобилен T-Mobile004479140.13
329Великобритания мобилен T-Mobile004479590.13
330Великобритания мобилен T-Mobile004479870.13
331Великобритания мобилен Three004474290.13
332Великобритания мобилен Three004474260.13
333Великобритания мобилен Three004475770.13
334Великобритания мобилен Three004474120.13
335Великобритания мобилен Three004475330.13
336Великобритания мобилен Three004474270.13
337Великобритания мобилен Three004475780.13
338Великобритания мобилен Three004474130.13
339Великобритания мобилен Three004475750.13
340Великобритания мобилен Three00447490.13
341Великобритания мобилен Three00447400.13
342Великобритания мобилен Three004474280.13
343Великобритания мобилен Three004475880.13
344Великобритания мобилен Three004474140.13
345Великобритания мобилен Three004475760.13
346Великобритания мобилен Three004474110.13
347Великобритания мобилен Vodafone0044753710.583
348Великобритания мобилен Vodafone004478800.13
349Великобритания мобилен Vodafone004479090.13
350Великобритания мобилен Vodafone004474370.13
351Великобритания мобилен Vodafone004477880.13
352Великобритания мобилен Vodafone004478180.13
353Великобритания мобилен Vodafone004477760.13
354Великобритания мобилен Vodafone004475570.13
355Великобритания мобилен Vodafone004478870.13
356Великобритания мобилен Vodafone004477650.13
357Великобритания мобилен Vodafone004479180.13
358Великобритания мобилен Vodafone004475020.13
359Великобритания мобилен Vodafone004477960.13
360Великобритания мобилен Vodafone004478260.13
361Великобритания мобилен Vodafone004474250.13
362Великобритания мобилен Vodafone004477850.13
363Великобритания мобилен Vodafone004475530.13
364Великобритания мобилен Vodafone004478840.13
365Великобритания мобилен Vodafone004474440.13
366Великобритания мобилен Vodafone004477480.13
367Великобритания мобилен Vodafone004478230.13
368Великобритания мобилен Vodafone004475850.13
369Великобритания мобилен Vodafone004477690.13
370Великобритания мобилен Vodafone0044753740.13
371Великобритания мобилен Vodafone004477210.13
372Великобритания мобилен Vodafone004478810.13
373Великобритания мобилен Vodafone004477770.13
374Великобритания мобилен Vodafone004478310.13
375Великобритания мобилен Vodafone0044743900.13
376Великобритания мобилен Vodafone004477890.13
377Великобритания мобилен Vodafone004479000.13
378Великобритания мобилен Vodafone004477780.13
379Великобритания мобилен Vodafone0044755940.63
380Великобритания мобилен Vodafone004477660.13
381Великобритания мобилен Vodafone004479190.13
382Великобритания мобилен Vodafone004475030.13
383Великобритания мобилен Vodafone004477980.13
384Великобритания мобилен Vodafone004478270.13
385Великобритания мобилен Vodafone004474350.13
386Великобритания мобилен Vodafone004477860.13
387Великобритания мобилен Vodafone004479820.13
388Великобритания мобилен Vodafone004477740.13
389Великобритания мобилен Vodafone004475540.13
390Великобритания мобилен Vodafone004475000.13
391Великобритания мобилен Vodafone004478240.13
392Великобритания мобилен Vodafone004475860.13
393Великобритания мобилен Vodafone004477330.13
394Великобритания мобилен Vodafone004479790.13
395Великобритания мобилен Vodafone004477700.13
396Великобритания мобилен Vodafone004475510.13
397Великобритания мобилен Vodafone004477600.13
398Великобритания мобилен Vodafone004474420.13
399Великобритания мобилен Vodafone004478670.13
400Великобритания мобилен Vodafone004477410.13
401Великобритания мобилен Vodafone004479010.13
402Великобритания мобилен Vodafone004475700.13
403Великобритания мобилен Vodafone004478100.13
404Великобритания мобилен Vodafone004477670.13
405Великобритания мобилен Vodafone004479200.13
406Великобритания мобилен Vodafone0044752000.13
407Великобритания мобилен Vodafone004477170.13
408Великобритания мобилен Vodafone004477990.13
409Великобритания мобилен Vodafone004474360.13
410Великобритания мобилен Vodafone004477870.13
411Великобритания мобилен Vodafone004479830.13
412Великобритания мобилен Vodafone004477750.13
413Великобритания мобилен Vodafone004475550.13
414Великобритания мобилен Vodafone004478360.13
415Великобритания мобилен Vodafone004479170.13
416Великобритания мобилен Vodafone004475010.13
417Великобритания мобилен Vodafone004477950.13
418Великобритания мобилен Vodafone004479900.13
419Великобритания мобилен Vodafone004478250.13
420Великобритания мобилен Vodafone004474230.13
421Великобритания мобилен Vodafone004475870.13
422Великобритания мобилен Vodafone004477710.13
423Великобритания мобилен Vodafone004475520.13
424Великобритания мобилен Vodafone004478330.13
425Великобритания мобилен Vodafone004474430.13
426Великобритания мобилен Vodafone004477470.13
427Великобритания мобилен Vodafone004477800.13
428Великобритания мобилен Vodafone004475840.13
429Великобритания мобилен Vodafone004477680.13
430Великобритания специален0044780.63
431Великобритания специален004478300.13
432Великобритания специален0044550.39
433Великобритания специален004478630.13
434Великобритания специален0044790.63
435Великобритания специален004477280.13
436Великобритания специален00448720.706
437Великобритания специален004477350.13
438Великобритания специален004479150.13
439Великобритания специален004470.13
440Великобритания специален004478690.13
441Великобритания специален004479880.13
442Великобритания специален004477820.13
443Великобритания специален004478650.13
444Великобритания специален0044840.63
445Великобритания специален004478880.13
446Великобритания специален004478380.13
447Великобритания специален004478770.13
448Великобритания специален00448700.55
449Великобритания специален004480.49
450Великобритания специален004478610.13
451Великобритания специален004478970.13
452Великобритания специален004478460.13
453Великобритания специален00445000.13
454Великобритания специален004479160.13
455Великобритания специален0044700.89
456Великобритания специален004478820.13
457Великобритания специален00441180.562
458Великобритания специален004478320.13
459Великобритания специален004478530.13
460Великобритания специален004478780.13
461Великобритания специален00442087790.494
462Великобритания специален004478280.13
463Великобритания специален004477270.13
464Великобритания специален0044560.524
465Великобритания специален004478620.13
466Великобритания специален004477370.13
467Великобритания специален004478980.13
468Великобритания специален004478860.13
469Великобритания специален0044770.63
470Великобритания специален00448710.706
471Великобритания специален004478590.13
472Великобритания специален004477230.13
473Великобритания специален004478830.13
474Великобритания специален004478680.13
475Великобритания специален Wide 03004430.13
476Венецуела00580.15
477Венецуела Каракас005820.12
478Венецуела мобилен0058410.36
479Венецуела мобилен0058420.36
480Виетнам00840.21
481Виетнам Ханой008440.21
482Виетнам Хо Ши Мин Сити008480.21
483Виетнам мобилен00841660.25
484Виетнам мобилен00841280.25
485Виетнам мобилен008490.25
486Виетнам мобилен00841880.25
487Виетнам мобилен00841250.25
488Виетнам мобилен00841240.25
489Виетнам мобилен00841670.25
490Виетнам мобилен00841210.25
491Виетнам мобилен0084120.25
492Виетнам мобилен00841640.25
493Виетнам мобилен00841260.25
494Виетнам мобилен00841290.25
495Виетнам мобилен00841220.25
496Виетнам мобилен0084160.25
497Виетнам мобилен00841650.25
498Виетнам мобилен00841270.25
499Виетнам мобилен00841230.25
500Виетнам мобилен VMS Vinaphone00841200.25
501Виетнам мобилен Viettel00841990.25
502Виетнам мобилен Viettel00841680.25
503Виетнам мобилен Viettel00841630.25
504Виетнам мобилен Viettel00841690.25
505Вокс интернет0088351009.378

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net