PlanetPhone NEW цени на разговорите

 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ


No.държавателефонен кодлв/мин с ДДС
1Ванату006781.698
2Ватикана003790.245
3Великобритания004411830.045
4Великобритания00440.045
5Великобритания004411890.045
6Великобритания WiFi Services fw10044797850.428
7Великобритания WiFi Services fw10044787300.39
8Великобритания WiFi Services fw10044782250.428
9Великобритания WiFi Services fw100044740670.39
10Великобритания WiFi Services fw20044755990.39
11Великобритания WiFi Services fw20044791180.39
12Великобритания WiFi Services fw3004478930.538
13Великобритания WiFi Services fw30044797880.39
14Великобритания WiFi Services fw40044787440.538
15Великобритания WiFi Services fw50044787270.56
16Великобритания WiFi Services fw70044753730.13
17Великобритания WiFi Services fw7004474050.225
18Великобритания WiFi Services fw70044782240.518
19Великобритания WiFi Services fw70044744060.225
20Великобритания WiFi Services fw70044744000.225
21Великобритания WiFi Services fw70044752080.13
22Великобритания WiFi Services fw70044782260.13
23Великобритания WiFi Services fw7004474380.13
24Великобритания WiFi Services fw70044744050.225
25Великобритания WiFi Services fw70044752090.13
26Великобритания WiFi Services fw7004474660.225
27Великобритания WiFi Services fw70044741720.538
28Великобритания WiFi Services fw70044758910.39
29Великобритания WiFi Services fw70044744030.225
30Великобритания WiFi Services fw70044744040.225
31Великобритания WiFi Services fw70044744010.225
32Великобритания WiFi Services fw7004474040.225
33Великобритания WiFi Services fw70044744070.225
34Великобритания WiFi Services fw70044789380.13
35Великобритания WiFi Services fw70044744020.225
36Великобритания WiFi Services fw80044755980.39
37Великобритания WiFi Services fw80044797800.538
38Великобритания WiFi Services fw80044786440.538
39Великобритания WiFi Services fw80044758920.39
40Великобритания WiFi Services fw80044753770.567
41Великобритания WiFi Services fw80044755900.567
42Великобритания WiFi Services fw80044782270.39
43Великобритания WiFi Services fw80044789310.538
44Великобритания WiFi Services fw80044740660.538
45Великобритания WiFi Services fw80044755970.56
46Великобритания WiFi Services fw8004474240.225
47Великобритания WiFi Services fw90044758990.56
48Великобритания WiFi Services fw90044740610.39
49Великобритания WiFi Services fw90044752060.525
50Великобритания WiFi Services fw90044797840.39
51Великобритания WiFi Services fw90044740640.39
52Великобритания WiFi Services fw90044755950.61
53Великобритания WiFi Services fw90044741760.55
54Великобритания WiFi Services fw90044758930.518
55Великобритания WiFi Services fw90044740600.39
56Великобритания WiFi Services fw90044744140.531
57Великобритания WiFi Services fw90044791120.13
58Великобритания WiFi Services fw90044740630.53
59Великобритания WiFi Services fw90044755920.538
60Великобритания WiFi Services fw90044740680.64
61Великобритания WiFi Services fw90044758900.61
62Великобритания WiFi Services fw90044744080.13
63Великобритания WiFi Services fw90044789330.61
64Великобритания WiFi Services fw90044740620.39
65Великобритания WiFi Services fw90044752070.13
66Великобритания WiFi Services fw90044740650.56
67Великобритания WiFi Services fw90044757180.61
68Великобритания WiFi Services fw90044741880.351
69Великобритания Лондон00442080.045
70Великобритания Лондон00442030.045
71Великобритания Лондон00442070.045
72Великобритания Мобилен O2004477450.13
73Великобритания Мобилен O2004479120.13
74Великобритания Мобилен O2004478520.13
75Великобритания Мобилен O2004477400.13
76Великобритания Мобилен O200447940.13
77Великобритания Мобилен O2004478760.13
78Великобритания Мобилен O2004478060.13
79Великобритания Мобилен O2004479360.13
80Великобритания Мобилен O2004477460.13
81Великобритания Мобилен O2004479250.13
82Великобритания Мобилен O2004478570.13
83Великобритания Мобилен O2004477420.13
84Великобритания Мобилен O2004478790.13
85Великобритания Мобилен O2004478500.13
86Великобритания Мобилен O2004479380.13
87Великобритания Мобилен O2004477490.13
88Великобритания Мобилен O2004479340.13
89Великобритания Мобилен O2004478580.13
90Великобритания Мобилен O2004477430.13
91Великобритания Мобилен O2004478740.13
92Великобритания Мобилен O2004478510.13
93Великобритания Мобилен O2004478730.13
94Великобритания Мобилен O2004478040.13
95Великобритания Мобилен O2004479350.13
96Великобритания Мобилен O2004478640.13
97Великобритания Мобилен Orange004478660.13
98Великобритания Мобилен T-Mobile004474330.13
99Великобритания Мобилен T-Mobile004475340.13
100Великобритания Мобилен T-Mobile004475070.13
101Великобритания Мобилен T-Mobile004475080.13
102Великобритания Мобилен T-Mobile004475380.13
103Великобритания Мобилен T-Mobile004475500.13
104Великобритания Мобилен T-Mobile004475730.13
105Великобритания Мобилен T-Mobile004474320.13
106Великобритания Мобилен T-Mobile004475740.13
107Великобритания Мобилен T-Mobile004474340.13
108Великобритания Мобилен T-Mobile004475350.13
109Великобритания Мобилен T-Mobile004475060.13
110Великобритания Мобилен T-Mobile004474150.13
111Великобритания Мобилен T-Mobile004475720.13
112Великобритания Мобилен T-Mobile004477580.13
113Великобритания Мобилен T-Mobile004475390.13
114Великобритания Мобилен T-Mobile004475040.13
115Великобритания Мобилен T-Mobile004475050.13
116Великобритания Мобилен T-mobile004479540.13
117Великобритания Мобилен Vodafone0044741780.13
118Великобритания мобилен004475200.583
119Великобритания мобилен0044797830.594
120Великобритания мобилен0044789390.23
121Великобритания мобилен004479240.585
122Великобритания мобилен0044758960.518
123Великобритания мобилен0044758950.518
124Великобритания мобилен0044789220.13
125Великобритания мобилен0044750.612
126Великобритания мобилен0044789200.13
127Великобритания мобилен0044782290.488
128Великобритания мобилен004477000.596
129Великобритания мобилен004477550.583
130Великобритания мобилен004474080.236
131Великобритания мобилен004477440.583
132Великобритания мобилен0044797860.583
133Великобритания мобилен0044797870.538
134Великобритания мобилен004479370.421
135Великобритания мобилен0044741810.561
136Великобритания мобилен0044783600.768
137Великобритания мобилен004475370.538
138Великобритания мобилен0044770000.567
139Великобритания мобилен0044797820.594
140Великобритания мобилен004477970.13
141Великобритания мобилен0044789210.13
142Великобритания мобилен004483680.724
143Великобритания мобилен0044789250.13
144Великобритания мобилен0044787220.54
145Великобритания мобилен0044758940.218
146Великобритания мобилен004478220.13
147Великобритания мобилен004478290.439
148Великобритания мобилен00447890.13
149Великобритания мобилен004479780.13
150Великобритания мобилен0044782210.562
151Великобритания мобилен0044758970.518
152Великобритания мобилен0044740690.13
153Великобритания мобилен O2004477610.13
154Великобритания мобилен O2004478210.13
155Великобритания мобилен O2004479020.13
156Великобритания мобилен O2004479330.13
157Великобритания мобилен O2004478920.13
158Великобритания мобилен O2004477310.13
159Великобритания мобилен O2004478410.13
160Великобритания мобилен O2004479210.13
161Великобритания мобилен O200447510.13
162Великобритания мобилен O2004477200.13
163Великобритания мобилен O2004477560.13
164Великобритания мобилен O2004477380.13
165Великобритания мобилен O2004478480.13
166Великобритания мобилен O2004478080.13
167Великобритания мобилен O200447700.13
168Великобритания мобилен O2004477520.13
169Великобритания мобилен O2004479990.13
170Великобритания мобилен O2004478600.13
171Великобритания мобилен O20044789360.13
172Великобритания мобилен O2004478450.13
173Великобритания мобилен O2004479270.13
174Великобритания мобилен O2004475250.13
175Великобритания мобилен O2004478030.13
176Великобритания мобилен O2004477240.13
177Великобритания мобилен O2004477620.13
178Великобритания мобилен O2004478340.13
179Великобритания мобилен O2004477320.13
180Великобритания мобилен O2004478420.13
181Великобритания мобилен O2004479220.13
182Великобритания мобилен O2004477590.13
183Великобритания мобилен O2004477390.13
184Великобритания мобилен O2004478190.13
185Великобритания мобилен O2004478490.13
186Великобритания мобилен O200447590.13
187Великобритания мобилен O2004478090.13
188Великобритания мобилен O2004477290.13
189Великобритания мобилен O2004474300.13
190Великобритания мобилен O200447710.13
191Великобритания мобилен O2004477530.13
192Великобритания мобилен O2004479070.13
193Великобритания мобилен O2004477360.13
194Великобритания мобилен O2004479280.13
195Великобритания мобилен O2004478850.13
196Великобритания мобилен O2004478720.13
197Великобритания мобилен O2004477250.13
198Великобритания мобилен O2004477630.13
199Великобритания мобилен O2004478350.13
200Великобритания мобилен O2004477930.13
201Великобритания мобилен O2004477500.13
202Великобритания мобилен O2004477830.13
203Великобритания мобилен O20044789340.13
204Великобритания мобилен O2004478940.13
205Великобритания мобилен O2004478430.13
206Великобритания мобилен O2004479230.13
207Великобритания мобилен O2004475220.13
208Великобритания мобилен O2004478010.13
209Великобритания мобилен O2004478200.13
210Великобритания мобилен O200447750.13
211Великобритания мобилен O2004478890.13
212Великобритания мобилен O2004477300.13
213Великобритания мобилен O2004478400.13
214Великобритания мобилен O2004474310.13
215Великобритания мобилен O2004477540.13
216Великобритания мобилен O2004479550.13
217Великобритания мобилен O2004478470.13
218Великобритания мобилен O200447540.13
219Великобритания мобилен O2004477640.13
220Великобритания мобилен O2004478710.13
221Великобритания мобилен O2004477510.13
222Великобритания мобилен O2004477840.13
223Великобритания мобилен O2004478950.13
224Великобритания мобилен O2004477340.13
225Великобритания мобилен O2004478440.13
226Великобритания мобилен O2004479260.13
227Великобритания мобилен O2004478020.13
228Великобритания мобилен Orange004477910.13
229Великобритания мобилен Orange004474220.13
230Великобритания мобилен Orange004478540.13
231Великобритания мобилен Orange004478110.13
232Великобритания мобилен Orange004478900.13
233Великобритания мобилен Orange004479760.13
234Великобритания мобилен Orange004479660.13
235Великобритания мобилен Orange004475360.13
236Великобритания мобилен Orange004474190.13
237Великобритания мобилен Orange00447560.13
238Великобритания мобилен Orange004479730.13
239Великобритания мобилен Orange004477720.13
240Великобритания мобилен Orange004478370.13
241Великобритания мобилен Orange004478750.13
242Великобритания мобилен Orange004475300.13
243Великобритания мобилен Orange004474090.13
244Великобритания мобилен Orange004478150.13
245Великобритания мобилен Orange004478960.13
246Великобритания мобилен Orange004477730.13
247Великобритания мобилен Orange004479700.13
248Великобритания мобилен Orange004475810.13
249Великобритания мобилен Orange004477920.13
250Великобритания мобилен Orange004475270.13
251Великобритания мобилен Orange004478550.13
252Великобритания мобилен Orange0044789320.13
253Великобритания мобилен Orange004478120.13
254Великобритания мобилен Orange004478910.13
255Великобритания мобилен Orange004479770.13
256Великобритания мобилен Orange004475210.13
257Великобритания мобилен Orange004478000.13
258Великобритания мобилен Orange004479670.13
259Великобритания мобилен Orange004475560.13
260Великобритания мобилен Orange004474200.13
261Великобритания мобилен Orange004479740.13
262Великобритания мобилен Orange00447790.13
263Великобритания мобилен Orange004479640.13
264Великобритания мобилен Orange004475310.13
265Великобритания мобилен Orange0044752030.23
266Великобритания мобилен Orange0044789370.13
267Великобритания мобилен Orange004474100.13
268Великобритания мобилен Orange004478160.13
269Великобритания мобилен Orange004475260.13
270Великобритания мобилен Orange004478050.13
271Великобритания мобилен Orange004479710.13
272Великобритания мобилен Orange004475820.13
273Великобритания мобилен Orange004478700.13
274Великобритания мобилен Orange004475280.13
275Великобритания мобилен Orange004479890.13
276Великобритания мобилен Orange004478560.13
277Великобритания мобилен Orange004478130.13
278Великобритания мобилен Orange004479680.13
279Великобритания мобилен Orange004475790.13
280Великобритания мобилен Orange0044752020.13
281Великобритания мобилен Orange004477900.13
282Великобритания мобилен Orange004474210.13
283Великобритания мобилен Orange004477790.13
284Великобритания мобилен Orange004479750.13
285Великобритания мобилен Orange004479650.13
286Великобритания мобилен Orange004475320.13
287Великобритания мобилен Orange004474160.13
288Великобритания мобилен Orange004478170.13
289Великобритания мобилен Orange004479290.13
290Великобритания мобилен Orange004478070.13
291Великобритания мобилен Orange004479720.13
292Великобритания мобилен Orange004475830.13
293Великобритания мобилен Orange004475290.13
294Великобритания мобилен Orange0044789350.13
295Великобритания мобилен Orange004478140.13
296Великобритания мобилен Orange004479800.13
297Великобритания мобилен Orange004475230.13
298Великобритания мобилен Orange004479690.13
299Великобритания мобилен Orange004475800.13
300Великобритания мобилен T-Mobile004479140.13
301Великобритания мобилен T-Mobile004479590.13
302Великобритания мобилен T-Mobile004479870.13
303Великобритания мобилен T-Mobile004479560.13
304Великобритания мобилен T-Mobile004479840.13
305Великобритания мобилен T-Mobile004479300.13
306Великобритания мобилен T-Mobile004479630.13
307Великобритания мобилен T-Mobile004479060.13
308Великобритания мобилен T-Mobile004479520.13
309Великобритания мобилен T-Mobile004479810.13
310Великобритания мобилен T-Mobile004479600.13
311Великобритания мобилен T-Mobile004479030.13
312Великобритания мобилен T-Mobile004479390.13
313Великобритания мобилен T-Mobile004479100.13
314Великобритания мобилен T-Mobile004479570.13
315Великобритания мобилен T-Mobile004479850.13
316Великобритания мобилен T-Mobile004479310.13
317Великобритания мобилен T-Mobile004479530.13
318Великобритания мобилен T-Mobile004479610.13
319Великобритания мобилен T-Mobile004479040.13
320Великобритания мобилен T-Mobile004479500.13
321Великобритания мобилен T-Mobile004477220.13
322Великобритания мобилен T-Mobile004479130.13
323Великобритания мобилен T-Mobile004479580.13
324Великобритания мобилен T-Mobile004479860.13
325Великобритания мобилен T-Mobile004479320.13
326Великобритания мобилен T-Mobile004479080.13
327Великобритания мобилен T-Mobile004477260.13
328Великобритания мобилен T-Mobile004479620.13
329Великобритания мобилен T-Mobile004479050.13
330Великобритания мобилен T-Mobile004479510.13
331Великобритания мобилен Three004475760.13
332Великобритания мобилен Three004474110.13
333Великобритания мобилен Three004474290.13
334Великобритания мобилен Three004474260.13
335Великобритания мобилен Three004475770.13
336Великобритания мобилен Three004474120.13
337Великобритания мобилен Three004475330.13
338Великобритания мобилен Three004474270.13
339Великобритания мобилен Three004475780.13
340Великобритания мобилен Three004474130.13
341Великобритания мобилен Three004475750.13
342Великобритания мобилен Three00447490.13
343Великобритания мобилен Three00447400.13
344Великобритания мобилен Three004474280.13
345Великобритания мобилен Three004475880.13
346Великобритания мобилен Three004474140.13
347Великобритания мобилен Vodafone004478330.13
348Великобритания мобилен Vodafone004474430.13
349Великобритания мобилен Vodafone004477470.13
350Великобритания мобилен Vodafone004477800.13
351Великобритания мобилен Vodafone004475840.13
352Великобритания мобилен Vodafone004477680.13
353Великобритания мобилен Vodafone004478800.13
354Великобритания мобилен Vodafone0044753710.583
355Великобритания мобилен Vodafone004479090.13
356Великобритания мобилен Vodafone004477880.13
357Великобритания мобилен Vodafone004474370.13
358Великобритания мобилен Vodafone004478180.13
359Великобритания мобилен Vodafone004477760.13
360Великобритания мобилен Vodafone004478870.13
361Великобритания мобилен Vodafone004475570.13
362Великобритания мобилен Vodafone004477650.13
363Великобритания мобилен Vodafone004479180.13
364Великобритания мобилен Vodafone004477960.13
365Великобритания мобилен Vodafone004475020.13
366Великобритания мобилен Vodafone004478260.13
367Великобритания мобилен Vodafone004477850.13
368Великобритания мобилен Vodafone004474250.13
369Великобритания мобилен Vodafone004478840.13
370Великобритания мобилен Vodafone004475530.13
371Великобритания мобилен Vodafone004474440.13
372Великобритания мобилен Vodafone004477480.13
373Великобритания мобилен Vodafone004478230.13
374Великобритания мобилен Vodafone004475850.13
375Великобритания мобилен Vodafone004477690.13
376Великобритания мобилен Vodafone004478810.13
377Великобритания мобилен Vodafone0044753740.13
378Великобритания мобилен Vodafone004477210.13
379Великобритания мобилен Vodafone004478310.13
380Великобритания мобилен Vodafone004477770.13
381Великобритания мобилен Vodafone004477890.13
382Великобритания мобилен Vodafone0044743900.13
383Великобритания мобилен Vodafone004479000.13
384Великобритания мобилен Vodafone004477780.13
385Великобритания мобилен Vodafone0044755940.63
386Великобритания мобилен Vodafone004477660.13
387Великобритания мобилен Vodafone004479190.13
388Великобритания мобилен Vodafone004477980.13
389Великобритания мобилен Vodafone004475030.13
390Великобритания мобилен Vodafone004478270.13
391Великобритания мобилен Vodafone004477860.13
392Великобритания мобилен Vodafone004474350.13
393Великобритания мобилен Vodafone004479820.13
394Великобритания мобилен Vodafone004477740.13
395Великобритания мобилен Vodafone004475540.13
396Великобритания мобилен Vodafone004475000.13
397Великобритания мобилен Vodafone004478240.13
398Великобритания мобилен Vodafone004479790.13
399Великобритания мобилен Vodafone004475860.13
400Великобритания мобилен Vodafone004477330.13
401Великобритания мобилен Vodafone004477700.13
402Великобритания мобилен Vodafone004475510.13
403Великобритания мобилен Vodafone004477600.13
404Великобритания мобилен Vodafone004478670.13
405Великобритания мобилен Vodafone004474420.13
406Великобритания мобилен Vodafone004477410.13
407Великобритания мобилен Vodafone004479010.13
408Великобритания мобилен Vodafone004478100.13
409Великобритания мобилен Vodafone004475700.13
410Великобритания мобилен Vodafone004477670.13
411Великобритания мобилен Vodafone004479200.13
412Великобритания мобилен Vodafone004477990.13
413Великобритания мобилен Vodafone0044752000.13
414Великобритания мобилен Vodafone004477170.13
415Великобритания мобилен Vodafone004477870.13
416Великобритания мобилен Vodafone004474360.13
417Великобритания мобилен Vodafone004479830.13
418Великобритания мобилен Vodafone004477750.13
419Великобритания мобилен Vodafone004475550.13
420Великобритания мобилен Vodafone004478360.13
421Великобритания мобилен Vodafone004479170.13
422Великобритания мобилен Vodafone004477950.13
423Великобритания мобилен Vodafone004475010.13
424Великобритания мобилен Vodafone004478250.13
425Великобритания мобилен Vodafone004479900.13
426Великобритания мобилен Vodafone004474230.13
427Великобритания мобилен Vodafone004475870.13
428Великобритания мобилен Vodafone004477710.13
429Великобритания мобилен Vodafone004475520.13
430Великобритания специален004478680.13
431Великобритания специален0044780.63
432Великобритания специален004478300.13
433Великобритания специален004478630.13
434Великобритания специален0044550.39
435Великобритания специален0044790.63
436Великобритания специален004477280.13
437Великобритания специален00448720.706
438Великобритания специален004477350.13
439Великобритания специален004479150.13
440Великобритания специален004478690.13
441Великобритания специален004470.13
442Великобритания специален004479880.13
443Великобритания специален004477820.13
444Великобритания специален004478650.13
445Великобритания специален0044840.63
446Великобритания специален004478880.13
447Великобритания специален004478380.13
448Великобритания специален004478770.13
449Великобритания специален00448700.55
450Великобритания специален004478610.13
451Великобритания специален004480.49
452Великобритания специален004478970.13
453Великобритания специален004478460.13
454Великобритания специален004479160.13
455Великобритания специален00445000.13
456Великобритания специален0044700.89
457Великобритания специален004478820.13
458Великобритания специален004478320.13
459Великобритания специален00441180.562
460Великобритания специален004478530.13
461Великобритания специален004478780.13
462Великобритания специален004478280.13
463Великобритания специален00442087790.494
464Великобритания специален004478620.13
465Великобритания специален004477270.13
466Великобритания специален0044560.524
467Великобритания специален004478980.13
468Великобритания специален004477370.13
469Великобритания специален004478860.13
470Великобритания специален0044770.63
471Великобритания специален004478590.13
472Великобритания специален00448710.706
473Великобритания специален004478830.13
474Великобритания специален004477230.13
475Великобритания специален Wide 03004430.13
476Венецуела00580.15
477Венецуела Каракас005820.12
478Венецуела мобилен0058410.36
479Венецуела мобилен0058420.36
480Виетнам00840.21
481Виетнам Ханой008440.21
482Виетнам Хо Ши Мин Сити008480.21
483Виетнам мобилен00841230.25
484Виетнам мобилен00841660.25
485Виетнам мобилен00841280.25
486Виетнам мобилен008490.25
487Виетнам мобилен00841880.25
488Виетнам мобилен00841250.25
489Виетнам мобилен00841240.25
490Виетнам мобилен00841670.25
491Виетнам мобилен00841210.25
492Виетнам мобилен0084120.25
493Виетнам мобилен00841640.25
494Виетнам мобилен00841260.25
495Виетнам мобилен00841290.25
496Виетнам мобилен00841220.25
497Виетнам мобилен0084160.25
498Виетнам мобилен00841650.25
499Виетнам мобилен00841270.25
500Виетнам мобилен VMS Vinaphone00841200.25
501Виетнам мобилен Viettel00841630.25
502Виетнам мобилен Viettel00841690.25
503Виетнам мобилен Viettel00841990.25
504Виетнам мобилен Viettel00841680.25
505Вокс интернет0088351009.378

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net