Инструкция за използване на предплатени карти за международни разговори

За да използвате карта за международни разговори PlanetPhone е нужно да разполагате единствено с телефон с тонален режим на избиране. Провеждането на разговор е лесно и може да бъде сведено до 3 основни стъпки:

1. Изберете телефон за връзка с нашата централа (02) 4 111 000

Чувате глас на автоматичния ни оператор: “Моля въведете PIN код”.
Свързването до централата ни тече през цялата продължителност на разговора, който провеждате, и се таксува от БТК като разговор с друг фиксиран оператор.2. Въведете 12-цифрения PIN код изписан на Вашата карта (стъпка 2)
От оператора чувате наличността в картата Ви: “Наличност ххх лева и ххх стотинки, моля въведете номер”
*Ако не сте превключили в тонален режим на избиране, може да го направите с натискане на бутон * (звезда) преди въвеждането на PIN кода.

3.Въведете телефонния номер, с който желаете да установите връзка.

Номерът се въвежда с пълен международен код за избиране. Например ако телефонният номер, който избирате, се намира в Русия, Москва, избирате код 007095xxxxxxx - 007 (код на Русия) 095 (код за Москва)

След като въведете номера, системата Ви съобщава цената за минута разговор до дестинацията, с която желаете връзка. Чувате още и възможната продължителност на разговора с тази дестинация.

*След установяване на връзка с нашата централа, езикът на автоматичния оператор може да бъде сменен чрез натискането на цифра 7 за Английски.

Инструкции за презареждане:

Ако вече разполагате с талон за презареждане, можете да го заредите по някой от следните начини:

 • online – кликнете тук и въведете PIN кода на вашата карта. В следващата страница натиснете бутона “презареждане с талон” и въведете 14 цифрения код за презареждане в новопоявилото се поле. Натиснете бутона “зареди” и картата Ви е вече заредена.
 • по телефона – изберете номера за достъп до нашата централа (02) 4 111 000. След като се включи автоматичният оператор натиснете 333 за да влезете в модула за презареждане с талон. Системата изисква да въведете PIN кода на картата, която ще се презарежда. Чувате наличната сума в картата до момента. След съобщението “Моля въведете 14-цифреният код за презареждане”, въведете кода, написан на гърба на талона за презареждане, който сте получили.
 • чрез оператор – обадете се на телефонът за връзка с нас (02) 411 22 33. Операторът ще изиска от вас единствено първите 6 цифри от PIN кода на Вашата карта (заради вашата сигурност), както и 14-цифрения код за презареждане от Вашия талон.

Разпознаване без въвеждане на PIN код

Услугата “Разпознаване без въвеждане на PIN код” можете да активирате в централния ни офис, както и във всеки от телефонните центрове на PlanetPhone. След като услугата Ви бъде включена, използването на картата PlanetPhone се свежда до 2 лесни стъпки:

  1. Изберете телефон за връзка с нашата централа (02) 4 111 000
  Чувате наличността в картата си, след което системата изисква от Вас да въведете номер, с който желаете да установите връзка.

  2. Въведете номер за връзка
  Чувате информация за цената за минута разговор до Вашата дестинация, както и възможната продължителност на разговора.


Техническа поддръжка

Ако се сблъскате с трудност при използването на Вашата карта или не успявате да се свържете, както и при всякакви въпроси относно използването на картите PlanetPhone, позвънете на телефоните ни за контакти:

(02) 4 11 22 33  или 0898 41 27 73

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net