Стационарен телефон през Интернет от PlanetPhone - гласова поща


planetphone voicemail 1Клиентите на услугите домашен телефон / стационарен телефон или Интернет телефон от PlanetPhone имат възможността за прослушване на своята гласова поща (Voicemail) посредством набиране на номер 024110700.

За целта от меню "Проверка на сметка", всеки клиент след влизане в системата с въвеждане на абонатен номер и парола може да активира и деактивира услугата Гласова пощa.

Посредством въвеждането на абонатен номер и парола. Тази информация може да намерите в имейла получен след регистрацията на вашият стационарен телефон.

 

След избиране на номер 024110700 автоматичният оператор ще Ви подкани да въведете вашият абонатен номер.

Следващата стъпка е да въведете вашата парола (по подразбиране това е паролата записана в имейла получен след регистрацията)

След правилно влизане в менюто на гласовата поща, автоматичният оператор Ви казва наличните Нови и Стари съобщения, като след това Ви предлага следните възможности:

 • натиснете 1 за прослушване на първото Ново съобщение.

След прослушване на първото ново съобщение автоматичният оператор Ви предлага следните допълнителни опции:

 • - натиснете 3 за допълнителни настройки:

                         - натиснете 1 за изпращане на отговор;

                         - натиснете 3 за подробности на съобщението;

                         - натиснете # за връщане в основното меню.

 • - натиснете 5 за да чуете съобщението отново;
 • - натиснете 6 за да чуете следващо съобщение;
 • - натиснете 7 за изтриване на съобщението;
 • - натиснете 8 за пренасочване на съобщението към друг абонат;
 • - натиснете 9 за запис на съобщението;
 • - натиснете * за помощ;
 • - натиснете # за изход.

От главното меню имате още няколко допълнителни опции, които Ви предоставя автоматичният оператор.

 • натиснете 2 за промяна на папка:

                         - натиснете 0 за нови съобщения;

                         - натиснете 1 за стари съобщения;

                         - натиснете 2 за служебни съобщения;

                         - натиснете 3 за лични съобщения;

                         - натиснете 4 за приятелски съобщения;

                         - натиснете # за изход.

 • натиснете 3 за допълнителни настройки;
 • натиснете 0 за настройки на гласова поща:

                         - изберете 1 за запис на съобщение при позвъняване;

                         - изберете 2 за съобщение при зает сигнал;

                         - изберете 3 за запис на вашето име;

                         - изберете 4 за съобщение при временно заето;

                         - изберете 5 за смяна на парола;

                         - изберете * за връщане в основното меню.

 • натиснете * за помощ;
 • натиснете # за изход.

 

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net