VoIP SIP рутер Crypto VG 121F - свързване към Интернет

Упътване за свързване на VoIP телефон чрез VoIP SIP телефонен рутер Crypto VG 121F


Физическо свързване на устройството:
  • Свържете VoIP рутера Crypto VG 121F с кабела на интернета Ви към порта на устройството обозначен с “WAN”.

  • Свържете синия UTP кабел, който получавате в комплекта към порта на устройството обозначен с LAN към лан карта на компютъра Ви или към мрежов комутатор (суич / switch) или рутер.

  • Свържете телефонен кабел за обикновена линия към порта на устройството обозначен с “LINE”. Тази опция е по желание, в случай, че искате да ползвате обикновен телефонен номер паралелно с номера през интернет.

  • Свържете телефонен апарат към порта на устройството обозначен с „Phone“

  • Включете и захранващия кабел към Crypto VG 121F.

crypto_vg_121_f_voip_setup_0



А. Влезте в менюто за настройки:

1.Въведете в браузъра си (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome) IP адреса на устройството:

http://10.0.0.2/

2. Въведете за Username – crypto и за Password - crypto.

3. Натиснете Login.

crypto_vg_121_f_voip_setup_1





Б. Необходими настройки:

Част WAN

VoIP устройството поддържа три възможности за свързване с интернет. Посредством DHCP сървър, чрез статичен IP адрес или с PPPoE.

Изберете вида свързване към интернет, което пълзвате:



- Свързване чрез DHCP

Ако доставчикът ви поддържа DHCP и интернет планът, на който сте ви позволява да използвате няколко IP адреса продължете със следните инструкции.

1. Кликнете на WAN

2. Изберете „DHCP client”

3. Кликнете на „Submit”


crypto_vg_121_f_voip_setup_4



Запазете промените като изпълните следните две стъпки:

1. Кликнете на „Save Settings/Reboot”

2. Кликнете на “Save & Reboot”


crypto_vg_121_f_voip_setup_2



- Свързване чрез статичен IP адрес

Вземете IP адрес, default gateway и subnet mask от вашия интернет доставчик (ако плана, на който сте ви позволява това) или от вашия рутер и продължете със следните инструкции.

1. Кликнете на WAN

2. Изберете „Fixed IP”

3. В полето „IP” въведете IP адреса получен от доставчика ви

4. В полето „Mask” въведете subnet mask адреса получен от доставчика ви

5. В полето „Gateway” въведете default gateway адреса получен от доставчика ви

6. В полето „DNS server1” 8.8.8.8 въведете тези настройки единствено ако ще ползвате устройството само за телефония, но не и за рутер

7. В полето „DNS server2” 8.8.4.4 въведете тези настройки единствено ако ще ползвате устройството само за телефония, но не и за рутер

8. Кликнете на „Submit”

9. Кликнете на „Save Settings/Reboot”

  1. Кликнете на “Save & Reboot”



crypto_vg_121_f_voip_setup_3



- Свързване чрез PPPoE

PPPoE означава, че имате потребителско име и парола, чрез които се свързвате с Интернет. Името и Паролата можете да разберете от Интернет доставчика си или от договора с него.

1. Кликнете на WAN

2. Изберете „PPPoE”

3. В полето „User Name” въведете потребителското име дадено ви от интернет доставчика

4. В полето „Password” въведете паролата дадена ви от интернет доставчика

5. Полето „Service Name” се попълва само в случаите, когато е попълнено и от доставчика

6. Кликнете на „Submit”

7. Кликнете на „Save Settings/Reboot”

8. Кликнете на “Save & Reboot”


crypto_vg_121_f_voip_setup_5




Част MAC Clone Settings

Влезте в „MAC Clone Settings” като:

1. кликнете на „VoiP”

2. кликнете на „MAC Clone Settings”

crypto_vg_121_f_voip_setup_11





Настройте опциите като изпълните следните стъпки:

1. От „Mac Clone” изберете „On”

2. Кликнете на „Submit”

3. Уверете се, че лан порта на компютърът ви е директно свързан към лан порта на телефонения адаптер чрез лан кабела от комплекта. Кликнете на OK

4. Кликнете на OK

5. Кликнете на „Save Settings/Reboot”

6. Кликнете на “Save & Reboot”

crypto_vg_121_f_voip_setup_12

След тези последни настройки вече сте свързани с Интернет и можете да провеждате разговори.

За тест може да ни позвъните на номера ни за техническа поддръжка (02) 411 22 33.

Успех!



Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net