Проверка на сметка за телефон, активиране на услуги и разпечатка

За достъп до Вашата сметка за Интернет телефон или предплатена карта, моля въведете:

  • ако сте клиент на услугите домашен телефон или Интернет телефон трябва да въведете Вашите абонатен номер и парола, може да ги намерите в имейла получен след регистрацията.
  • ако сте клиент с предплатени карти за VoIP разговори,  в полето абонатен номер въведете първите 6 цифри от ПИН кода на картата, а в полето парола въведете вторите 6 цифри от ПИН кода на картата.

„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма, стационарните оператори на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.

Поради тези промени PlanetPhone информира, че до 30 Юни 2017г. всеки притежател (клиент) на повече от 10 предплатени карти (номера), регистрирани на негово/нейно име трябва задължително да заяви, в магазин на PlanetPhone, запазването на максимум 10 от тези карти (номера). След 30 Юни 2017г. ако клиентът има повече от 10 предплатени карти (номера) на свое име и не посети магазин на PlanetPhone за да изрази своите преференции за запазване на предплатени карти (номера), всички негови/нейни предплатени карти (номера) ще бъдат деактивирани.

PlanetPhone уведомява, че е налице и възможност да бъде продължено ползването на предплатени услуги чрез конкретен номер в случаите, в които на името на един потребител са регистрирани повече от 10 номера. За целта е необходимо да бъде извършена смяна на регистрацията на номера от притежателят на повече от 10 предплатени карти (номера) на нов потребител, който няма на свое име регистрирани повече от 10 предплатени карти (номера). Смяна на регистрацията може да се извърши при посещение на двете лица в магазин на PlanetPhone или само от новия потребител, в случай на упълномощаване от настоящия титуляр с обикновено пълномощно. В този случай на смяна на регистрацията неизразходения баланс по прехвърляните предплатени карти (номера) ще се ползва от новия потребител.“

  Вход за клиенти:
абонатен номер:
парола:

ePay.BG

тел.номер:
сума:

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net