Интернет телефон без обвързване. Интернет телефон без такси и абонамент


Интернет телефон без договор

PlanetPhone е лицензиран оператор на фиксирани телефонни услуги и има разрешително за предоставяне на телефонни номера.

Това може да бъде номера на Вашия служебен или домашен телефон, от който да провеждате евтини разговори с България и международни разговори на ниски цени.

Можете да пренесете номера на Вашия стационарен телефон към на PlanetPhone. По този начин си спестявате абонаментните такси и обвързването с договор за служебен или домашен телефон.

Интернет телефон предимства:

 • Няма такса за месечен абонамент, плащате за Интернет телефон на предплатен принцип, според потреблението Ви;
 • Няма обвързващ договор за Интернет телефон. Подписвате единствено заявление за откриване на телефонен пост;
 • Без такса свързване преди всеки разговор;
 • Ниски цени на телефонни разговори с България и най-изгодните цени в бранша за международни разговори
 • Връзката на Вашия Интернет телефон е изцяло по Интернет посредством VoIP устройство, може да ползвате и всеки софтуерен VoIP SIP телефон или VoIP програма за телефонни разговори;
 • Безплатна разпечатка на разговорите за Интернет телефон достъпна в реално време на страницата ни;
 • Информация по имейл за всяко пропуснато позвъняване към Вашия Интернет телефон, месечно потребление, фактура, новини;
 • Различни начини за плащане: ePay.bg, EasyPay, каси на FastPay (Фаст Пей), по банков път, PayPal, Moneybookers, офиси на PlanetPhone;
 • Евтини разговори до България и изгодни цени за международни разговори;

Интернет телефон допълнителни услуги:

 • свързване на няколко телефонни номера в бизнес група;
 • виртуални телефонни номера  - добавяне на няколко номера към един Интернет телефон;
 • паралелно използване на един телефонен номер през няколко различни Интернет телефона;
 • изграждане на IP телефонна централа;

За да използвате услугата Интернет телефон от PlanetPhone, е необходимо да имате Интернет.

Стъпки за получаване на номер:   регистриране на Интернет телефон  →  активиране на номера

1. Регистриране на номер на Интернет телефон:

2. Активиране на Интернет телефон:

 • по имейл, като ни изпратите заявление за включване, подписано с електронен подпис (заявлението може да свалите от тук);
 • по пощата, като ни изпратите нотариално заверено заявление за включване (заявлението може да свалите от тук);
 • на място, в офис на PlanetPhone или каса на FastPay (ФастПей).

Процесът приключва с внасяне на кредит за разговори - минимум 5 лв.

ВАЖНО! Неоходими документи при активиране на Интернет телефон на място в офис:

 • физически лица - лично представяне на лична карта за сверяване на данните или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;
 • юридически лица - актуално състояние, печат, лична карта на МОЛ или на пълномощник с нотариално заверено пълномощно.


PlanetPhone като лицензиран оператор на фиксирани телефонни услуги е задължен от Закона за електронните съобщения да събира данни, необходими за идентифициране на потребителите си.

PlanetPhone е обществен телефонен оператор регистриран като администратор на лични данни.


Регистрация на Интернет телефон

{comascon}option=com_client&view=client&Itemid=206{/comascon}

цена за минута с ДДС
0.045 лв
0.13 лв
 
  САЩ, Канада и Китай (стационарни и мобилни телефони)
0.045 лв
0.045 лв


Телефонни разговори на предплатен принцип

За провеждане на телефонни разговори е необходимо да разполагате с предплатен кредит. Може да провеждате телефонни разговори през Вашия Интернет телефон до изчерпване на предплатения кредит, след което трябва да презаредите.

За първоначално активиране на номер на Интернет телефон е необходимо да направите зареждане с минимум от 5 лв.

Валидност на преплатения кредит за разговори:

стойност на зареждането  срок на валидност
 от 5.00 лв до 14.99 лв  2 месеца
 >= 15.00 лв
 6 месеца


Важна информация:

 • След изтичане на срока на валидност на предплатения депозит за разговори се ограничават изходящите и входящите разговори от телефонният Ви номер или изходящите Ви разговори от предплатената Ви карта PlanetPhone.
 • В случай, че не презаредите сума за разговори след изтичане срокът на валидност в рамките на 6 месеца, губите номера си и остатъка от предплатения депозит за разговори.

 

 

Преносимост на номера към PlanetPhone

Условия за пренасянето на географски номера според „Процедура за преносимост на географски номера“, подписана от операторите:

 • за да пренесете номера на телефона Ви, трябва да сте клиент на оператора Ви от не по-малко от 3 месеца.
 • ако сте абонат на предплатена телефонна услуга, след първоначалното активиране на сметката Ви, трябва да сте внесли предплатен кредит за разговори на стойност не по-малка от 10 лв.
 • трябва да сте си платили всички дължими суми, сметки и абонаменти свързани с Вашия стационарен телефон.
 • номера, който искате да пренесете трябва да е активен.

Процес на пренасяне на номер към PlanetPhone

 1. Уверете се, че отговаряте на условията описани по-горе.
 2. Подайте Заявление за пренасяне на фиксиран номер към мрежата на PlanetPhone в някой офис на PlanetPhone. Подава се лично или с нотариално упълномощен представител. Представя се лична карта за сверяване на данните, нотариално пълномощно ако е необходимо, печат и актуално състояние, ако се пренася номер на юридическо лице.
 3. При подаване на Заявление за пренасяне на фиксиран номер към мрежата на PlanetPhone трябва да заплатите еднократно административна такса от 21.60 лв с ДДС. Това е такса, определна в „Процедура за преносимост на географски номера“ раздел 1, ал. 9, която PlanetPhone като приемащ доставчик ще трябва да изплати на Вашия настоящ телефонен доставчик.
 4. В рамките на 2 дни ще получите информация по имейл или по телефон за датата, на която ще бъде извършено пренасянето на заявения номер за преносимост. До датата на самия пренос, можете да продължите да използвате телефонния номер.
 5. Можете да оттеглите Заявлението за пренасяне на номера/та до датата, определена за прозорец на преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на номера се презюмира, че е налице и оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик.
 6. PlanetPhone трябва да има техническа възможност да предостави фиксирана гласова телефонна услуга на желания от Вас адрес.
 7. След успешното пренасяне на номера, незабавно ще получите имейл с потвърждение и информация за Вашия номер, абонатен номер и парола. За да можете да го ползвате, трябва да внесете кредит за разговори, минимум 5 лв. За повече информация, моля прочетете меню „Домашен телефон“.

Ако искате да се възползвате от възможността за преносимост на номера към PlanetPhone, моля разпечатайте, попълнете и донесете в офис на PlanetPhone този формуляр: Заявление за пренос на географски номер в мрежата на PlanetPhone.

Подробна информация за процеса на преносимост на номера към / от мрежата на PlanetPhone може да намерите в раздел преносимост на номера.

Вашия Интернет телефон може да използвате по различен начин:

1. През VoIP рутер или VoIP адаптер:

VoIP рутер е устройство, през което всеки домашен телефон лесно се превръща в Интернет телефон. Ако не разполагате с VoIP рутер или адаптер, може и да си закупите от нас изгодно:

 

ВАЖНО: VoIP устройствата са предварително конфигурирани и можете сами да ги инсталирате. Може и ние да настроим Вашето VoIP устройство срещу такса от 10 лв.

2. Използване на Интернет телефон през VoIP програма:

Имате възможност да използвате Вашия служебен или домашен телефон през компютър със слушалки, микрофон и програма за VoIP разговори (SIP клиент ). Препоръчваме Ви следните програми за VoIP разговори:

3. Разговори през всеки смартфон с WiFi:

4. IP телефонна централа

Можете да поръчате от нас предварително инсталирана и конфигурирана офис телефонна централа.

Подробна информация може да намерите тук: IP телефонна централа

 

Начини за зареждане на кредит за разговори на Интернет телефон:

 • през ИНТЕРНЕТ и  сметка за телефон epay.bg 
 • през ИНТЕРНЕТ и сметка за телефон paypal.com

За телефони разговори на цена от 0.045 лв/мин е достатъчно да имате единствено компютър и ИНТЕРНЕТ.

Със софтуерния VoIP телефон ZoIPer и услугите на PlanetPhone получавате ИНТЕРНЕТ телефон, през който можете да провеждате както изходящи така и входящи телефонни разговори. Спестявате си месечния абонамент, такса свързване преди всеки разговор и обвързване с договор.

домашен телефон без такси и абонамент; ИНТЕРНЕТ телефон с предвидима сметка за телефон; ИНТЕРНЕТ телефон без обвързване;  по-евтини разговори с чужбина и България. прочети още ...

0.045 лв/мин за провеждане на изгодни телефонни разговори. Достатъчно е да имате компютър с микрофон, слушалки и ИНТЕРНЕТ.

телефонни разговори може да провеждате с всяка една от телефонните услуги които предлагаме. Най-ниска е цената на разговорите през услугата PlanetPhone NEW.

Конфигурацията на софтуерен VoIP телефон PortGo е лесна и интуитивна. След кратка конфигурация получавате безплатно ИНТЕРНЕТ телефон, през който можете да провеждате както входящи така и изходящи евтини разговори - необходими са Ви само ИНТЕРНЕТ и компютър. С ИНТЕРНЕТ телефон от PlanetPhone си спестявате такса свързване, няма обвързващи договори, няма и месечен абонамент.

прочети още ...

Говорите на цена от 0.045 лв/мин с XLite една от най-известните VoIP програми за Windows за провеждане на евтини телефонни разговори през компютър и ИНТЕРНЕТ.

Телефонни разговори със цял свят може да провеждате с всяка една от телефонните услуги които предлагаме. Най-ниска е цената на разговорите през услугата PlanetPhone NEW.

Поради зачестилите доста сериозни проблеми с последните бета версии на VoIP програмата XLite ви препоръчаме да използвате някоя от другите безплатни програми за евтини разговори, които предлагаме, като софтуерните телефони ZoIPer или Pangolin. 

 

прочети още ...
MAC OS X VoIP телефон Telephone

mac os xАко използвате MAC OS X много лесно и бързо можете да започнете да се възползвате от евтините телефонни разговори през ИНТЕРНЕТ и VoIP.

Това може да стане посредством софтуерния VoIP телефон Telephone.

Mac програмата за евтини разговори Telephone предлага пълна интеграция на ИНТЕРНЕТ телефона с операционната система.

Имате бърз достъп до списъка с контакти и телефони на компютъра Ви.

 

прочети още ...

mac_voip_isoftphone

Говорете с MAC OS X за 0.045 лв/мин с евтините телефонни разговори през ИНТЕРНЕТ и VoIP.

Това може да стане или с безплатния MAC софтуерен телефон Telephone или с платената му алтернатива iSoftPhone.

В това ръководство ще намерите подробно описание на това как да използвате вашия MAC компютър  за провеждане на евтини разговори през ИНТЕРНЕТ със софтуерния VoIP телефон iSoftPhone.

прочети още ...

VoIP SIP телефонен рутер Linksys SPA2102 - свързване към Интернет

Свързването на VoIP рутера става по следния начин:

Подробна информация за  VoIP рутер Linksys SPA2102:

1x WAN - За връзка с интернет
1x LAN - За връзка с локална мрежа
2x FXS - За връзка с телефон  

Стъпка 1. Физическо свързване на VoIP рутер Linksys SPA2102:

свържете VoIP рутера към порта на устройството обозначен с “Ethernet” посредством белия ...

прочети още ...

За да разберете как да инсталирате PortGo вижте тази статия: ИНТЕРНЕТ телефон PortGo(Pangolin) разговори през компютър.

1. След стартиране на програмата ще конфигурираме параметрите на интернет телефона:  нов VoIP аccount: абонатен номер, парола и VoIP SIP сървър:  

прочети още ...
страница 1 от 2

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net