Интернет телефон без обвързване. Интернет телефон без такси и абонамент


Интернет телефон без договор

PlanetPhone е лицензиран оператор на фиксирани телефонни услуги и има разрешително за предоставяне на телефонни номера.

Това може да бъде номера на Вашия служебен или домашен телефон, от който да провеждате евтини разговори с България и международни разговори на ниски цени.

Можете да пренесете номера на Вашия стационарен телефон към на PlanetPhone. По този начин си спестявате абонаментните такси и обвързването с договор за служебен или домашен телефон.

Интернет телефон предимства:

 • Няма такса за месечен абонамент, плащате за Интернет телефон на предплатен принцип, според потреблението Ви;
 • Няма обвързващ договор за Интернет телефон. Подписвате единствено заявление за откриване на телефонен пост;
 • Без такса свързване преди всеки разговор;
 • Ниски цени на телефонни разговори с България и най-изгодните цени в бранша за международни разговори
 • Връзката на Вашия Интернет телефон е изцяло по Интернет посредством VoIP устройство, може да ползвате и всеки софтуерен VoIP SIP телефон или VoIP програма за телефонни разговори;
 • Безплатна разпечатка на разговорите за Интернет телефон достъпна в реално време на страницата ни;
 • Информация по имейл за всяко пропуснато позвъняване към Вашия Интернет телефон, месечно потребление, фактура, новини;
 • Различни начини за плащане: ePay.bg, EasyPay, каси на FastPay (Фаст Пей), по банков път, PayPal, Moneybookers, офиси на PlanetPhone;
 • Евтини разговори до България и изгодни цени за международни разговори;

Интернет телефон допълнителни услуги:

 • свързване на няколко телефонни номера в бизнес група;
 • виртуални телефонни номера  - добавяне на няколко номера към един Интернет телефон;
 • паралелно използване на един телефонен номер през няколко различни Интернет телефона;
 • изграждане на IP телефонна централа;

За да използвате услугата Интернет телефон от PlanetPhone, е необходимо да имате Интернет.

Стъпки за получаване на номер:   регистриране на Интернет телефон  →  активиране на номера

1. Регистриране на номер на Интернет телефон:

2. Активиране на Интернет телефон:

 • по имейл, като ни изпратите заявление за включване, подписано с електронен подпис (заявлението може да свалите от тук);
 • по пощата, като ни изпратите нотариално заверено заявление за включване (заявлението може да свалите от тук);
 • на място, в офис на PlanetPhone или каса на FastPay (ФастПей).

Процесът приключва с внасяне на кредит за разговори - минимум 5 лв.

ВАЖНО! Неоходими документи при активиране на Интернет телефон на място в офис:

 • физически лица - лично представяне на лична карта за сверяване на данните или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;
 • юридически лица - актуално състояние, печат, лична карта на МОЛ или на пълномощник с нотариално заверено пълномощно.


PlanetPhone като лицензиран оператор на фиксирани телефонни услуги е задължен от Закона за електронните съобщения да събира данни, необходими за идентифициране на потребителите си.

PlanetPhone е обществен телефонен оператор регистриран като администратор на лични данни.


Регистрация на Интернет телефон

{comascon}option=com_client&view=client&Itemid=206{/comascon}

цена за минута с ДДС
0.045 лв
0.13 лв
 
  САЩ, Канада и Китай (стационарни и мобилни телефони)
0.045 лв
0.045 лв


Телефонни разговори на предплатен принцип

За провеждане на телефонни разговори е необходимо да разполагате с предплатен кредит. Може да провеждате телефонни разговори през Вашия Интернет телефон до изчерпване на предплатения кредит, след което трябва да презаредите.

За първоначално активиране на номер на Интернет телефон е необходимо да направите зареждане с минимум от 5 лв.

Валидност на преплатения кредит за разговори:

стойност на зареждането  срок на валидност
 от 5.00 лв до 14.99 лв  2 месеца
 >= 15.00 лв
 6 месеца


Важна информация:

 • След изтичане на срока на валидност на предплатения депозит за разговори се ограничават изходящите и входящите разговори от телефонният Ви номер или изходящите Ви разговори от предплатената Ви карта PlanetPhone.
 • В случай, че не презаредите сума за разговори след изтичане срокът на валидност в рамките на 6 месеца, губите номера си и остатъка от предплатения депозит за разговори.

 

 

Преносимост на номера към PlanetPhone

Условия за пренасянето на географски номера според „Процедура за преносимост на географски номера“, подписана от операторите:

 • за да пренесете номера на телефона Ви, трябва да сте клиент на оператора Ви от не по-малко от 3 месеца.
 • ако сте абонат на предплатена телефонна услуга, след първоначалното активиране на сметката Ви, трябва да сте внесли предплатен кредит за разговори на стойност не по-малка от 10 лв.
 • трябва да сте си платили всички дължими суми, сметки и абонаменти свързани с Вашия стационарен телефон.
 • номера, който искате да пренесете трябва да е активен.

Процес на пренасяне на номер към PlanetPhone

 1. Уверете се, че отговаряте на условията описани по-горе.
 2. Подайте Заявление за пренасяне на фиксиран номер към мрежата на PlanetPhone в някой офис на PlanetPhone. Подава се лично или с нотариално упълномощен представител. Представя се лична карта за сверяване на данните, нотариално пълномощно ако е необходимо, печат и актуално състояние, ако се пренася номер на юридическо лице.
 3. При подаване на Заявление за пренасяне на фиксиран номер към мрежата на PlanetPhone трябва да заплатите еднократно административна такса от 21.60 лв с ДДС. Това е такса, определна в „Процедура за преносимост на географски номера“ раздел 1, ал. 9, която PlanetPhone като приемащ доставчик ще трябва да изплати на Вашия настоящ телефонен доставчик.
 4. В рамките на 2 дни ще получите информация по имейл или по телефон за датата, на която ще бъде извършено пренасянето на заявения номер за преносимост. До датата на самия пренос, можете да продължите да използвате телефонния номер.
 5. Можете да оттеглите Заявлението за пренасяне на номера/та до датата, определена за прозорец на преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на номера се презюмира, че е налице и оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик.
 6. PlanetPhone трябва да има техническа възможност да предостави фиксирана гласова телефонна услуга на желания от Вас адрес.
 7. След успешното пренасяне на номера, незабавно ще получите имейл с потвърждение и информация за Вашия номер, абонатен номер и парола. За да можете да го ползвате, трябва да внесете кредит за разговори, минимум 5 лв. За повече информация, моля прочетете меню „Домашен телефон“.

Ако искате да се възползвате от възможността за преносимост на номера към PlanetPhone, моля разпечатайте, попълнете и донесете в офис на PlanetPhone този формуляр: Заявление за пренос на географски номер в мрежата на PlanetPhone.

Подробна информация за процеса на преносимост на номера към / от мрежата на PlanetPhone може да намерите в раздел преносимост на номера.

Вашия Интернет телефон може да използвате по различен начин:

1. През VoIP рутер или VoIP адаптер:

VoIP рутер е устройство, през което всеки домашен телефон лесно се превръща в Интернет телефон. Ако не разполагате с VoIP рутер или адаптер, може и да си закупите от нас изгодно:

 

ВАЖНО: VoIP устройствата са предварително конфигурирани и можете сами да ги инсталирате. Може и ние да настроим Вашето VoIP устройство срещу такса от 10 лв.

2. Използване на Интернет телефон през VoIP програма:

Имате възможност да използвате Вашия служебен или домашен телефон през компютър със слушалки, микрофон и програма за VoIP разговори (SIP клиент ). Препоръчваме Ви следните програми за VoIP разговори:

3. Разговори през всеки смартфон с WiFi:

4. IP телефонна централа

Можете да поръчате от нас предварително инсталирана и конфигурирана офис телефонна централа.

Подробна информация може да намерите тук: IP телефонна централа

 

Начини за зареждане на кредит за разговори на Интернет телефон:

 • през ИНТЕРНЕТ и  сметка за телефон epay.bg 
 • през ИНТЕРНЕТ и сметка за телефон paypal.com

MAC OS X VoIP телефон Telephone

mac os xАко използвате MAC OS X много лесно и бързо можете да започнете да се възползвате от евтините телефонни разговори през ИНТЕРНЕТ и VoIP.

Това може да стане посредством софтуерния VoIP телефон Telephone.

Mac програмата за евтини разговори Telephone предлага пълна интеграция на ИНТЕРНЕТ телефона с операционната система.

Имате бърз достъп до списъка с контакти и телефони на компютъра Ви.

 

прочети още ...

mac_voip_isoftphone

Говорете с MAC OS X за 0.045 лв/мин с евтините телефонни разговори през ИНТЕРНЕТ и VoIP.

Това може да стане или с безплатния MAC софтуерен телефон Telephone или с платената му алтернатива iSoftPhone.

В това ръководство ще намерите подробно описание на това как да използвате вашия MAC компютър  за провеждане на евтини разговори през ИНТЕРНЕТ със софтуерния VoIP телефон iSoftPhone.

прочети още ...

VoIP SIP телефонен рутер Linksys SPA2102 - свързване към Интернет

Свързването на VoIP рутера става по следния начин:

Подробна информация за  VoIP рутер Linksys SPA2102:

1x WAN - За връзка с интернет
1x LAN - За връзка с локална мрежа
2x FXS - За връзка с телефон  

Стъпка 1. Физическо свързване на VoIP рутер Linksys SPA2102:

свържете VoIP рутера към порта на устройството обозначен с “Ethernet” посредством белия ...

прочети още ...

За да разберете как да инсталирате PortGo вижте тази статия: ИНТЕРНЕТ телефон PortGo(Pangolin) разговори през компютър.

1. След стартиране на програмата ще конфигурираме параметрите на интернет телефона:  нов VoIP аccount: абонатен номер, парола и VoIP SIP сървър:  

прочети още ...

Интернет страница PlanetPhone.net Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е администрирана от Телеком 1 ООД (наричан и „PlanetPhone.net”), със седалище в Република България, гр.София Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА. За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия. Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. Също така, PlanetPhone.net ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство, а ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки. В тези случаи PlanetPhone.net е задължен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия, и ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече доставени /потвърдени чрез публикуване в САЙТА. Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони. PlanetPhone.net полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, PlanetPhone.net уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите. Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от PlanetPhone.net без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки. Също така, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това, от PlanetPhone.net се стремим да предоставим най-подходящата информация. Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата. САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. PlanetPhone.net не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове. В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу: ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване. КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, който подава и финализира поръчка. ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на ДРУЖЕСТВОТО. ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА. ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от ДРУЖЕСТВОТО, чрез която PlanetPhone.net се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА САЙТЪТ може да бъде изпозван само със законни цели. Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например: - с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност - изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам. PlanetPhone.net си запазва правото да откаже достъпа в САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки. PlanetPhone.net не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник. Политика за Бисквитките (COOKIES) Нотификация съгласно директива 2009/136/EC (EU Cookie Law): За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, платформата на PlanetPhone.net използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта. Какво са "бисквитки" (cookies) "Бисквитката" е кратка текстова информация, изпратена до браузъра ви от посетен от Вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението Ви и настройките Ви. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас. "Бисквитките" се използват за много цели – да се запомнят предпочитанията и настройките Ви за изглед, шрифт, език на сайта, да Ви бъдат предлагани релевантни на Вашите интереси реклами, за водене на статистика на посещенията на дадена страница, сайтът да Ви "запомни", че сте логнати и др. Уебсайтовете често събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат с тях - това може да включва страниците, които хората посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и безпроблемно ползване от потребителите. Видове бисквитки: "Сесийни" бисквитки (Session Cookies) Сесийните бисквитки позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Сесийните бисквитки са временни и тяхното действие приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Постоянни бисквитки (Persistent Cookies) Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат "запомнени", когато посетите отново сайта. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies) Това са бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Как да контролирате бисквитките Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. За повече информация посетете AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички или избрани бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Затваряйки уведомлението или продължайки взаимодействието си с този сайт, Вие се съгласявате с използването от нас на бисквитки. РАЗВИВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. ДОГОВОР. Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на PlanetPhone.net. Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от PlanetPhone.net като предложение за договор. Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който PlanetPhone.net осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА. Ако PlanetPhone.net потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от PlanetPhone.net се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от PlanetPhone.net до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента. PlanetPhone.net в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР. ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от ДРУЖЕСТВОТО. Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. Гаранционната Карта, издадена от ДРУЖЕСТВОТО или негов доставчик е неизменна част от горепосочените документи. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от PlanetPhone.net. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ДРУЖЕСТВОТО в САЙТА. Информация относно наличността на продуктите, които PlanetPhone.net продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. Когато продуктът е представен в САЙТА като наличен, това означава, че е наличен минимум един брой от него. След преглед на ПОРЪЧКАТА, PlanetPhone.net уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност, ако наличността не е била обновена по технически причини. PlanetPhone.net не носи отговорност за необновена наличност по технически причини. Внимание: времето за доставка на продуктите е индикативно. ЦЕНА НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от ДРУЖЕСТВОТО във всеки момент без предупреждение. За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ДРУЖЕСТВОТО предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена. Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА. В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена. В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена. С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък. Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. PlanetPhone.net издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството в България. НАЧИН НА ДОСТАВКА ДРУЖЕСТВОТО ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, изпратено на КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай, че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация. ДРУЖЕСТВОТО може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА. Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от врата до врата. Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, PlanetPhone.net не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма. PlanetPhone.net ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи. Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора. Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите. Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от връщането. Изключения 1) Следните категории продукти могат да се връщат само ако са фабрично запечатани: а) Филтри за вода 2) Следните категории продукти не могат да се връщат: а) Продукти, изработени или преработени според спецификации на потребителя б) Персонализирани продукти в) Продукти, които по своя характер не могат да бъдат върнати или могат бързо да се унищожат или повредят г) Продукти от категория "Козметика" ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ PlanetPhone.net може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор. ГАРАНЦИЯ Всички продукти, които се продават от PlanetPhone.net през САЙТА, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител. Продуктите, продавани и доставяни от PlanetPhone.net, разполагат с гаранционни карти, издадени директно от производителя. Ако доставчикът не разполага с мрежа на национален сервиз, гаранцията се издава от PlanetPhone.net. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна. ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ PlanetPhone.net не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от PlanetPhone.net на което и да е от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА, и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите. PlanetPhone.net не носи отговорност за преки загуби(включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на PlanetPhone.net. PlanetPhone.net не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. PlanetPhone.net не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор. PlanetPhone.net поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения. Непреодолима сила Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването и, да вземе всички мерки да се ограничат последствията от това събитие, и да докаже невъзможността да се изпълнят задълженията в рамките на 7 (седем) дни от възникването на събитието. Приложимо право и подсъдност ДОГОВОРЪТ е подчинен и ще бъде тълкуван съгласно действащото законодателство на Република България, като се изключва Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за международните договори за продажба на стоки. Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този ДОГОВОР, ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съдилищата на град София, България, при спазване на разпоредбите относно юрисдикцията при потребителски сключени договори. Този сайт е собственост и се управлява от Телеком 1 ООД. Christov.bio Адрес: гр.София, бул.Дж. Неру 28 Номер по ДДС в България: BG130982313 Телефон за контакти: +35924112233

прочети още ...

Инструкции за инсталиране и настройка на софтуерния VoIP телефон iSoftPhone за разговори през MAC OS X на цена от 0.045 лв/мин с предплатената услугата PlanetPhone NEW.

прочети още ...

За да разберете как да инсталирате XLite вижте тази статия: ИНТЕРНЕТ телефон XLite разговори през компютър.

1. След като стартирате програмата ще настроим на интернет телефона Ви:  нов VoIP аccount: абонатен номер, парола и VoIP SIP сървър

прочети още ...
страница 1 от 2

Използваме "бисквитки" (cookies) за обслужване на поръчки и запазване на настройки. Вие се съгласявате с това, ако продължите да използвате този сайт. За повече информация виж ТУК.

https://planetphone.net